• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv      • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü 99,1 Milyar TL’ye ulaştı

02 Ağustos 2022 Salı 12:00
12
14
16
18

TSKB’nin Aktif Büyüklüğü
99,1 Milyar TL’ye ulaştı


           HABER MERKEZİ      
     TSKB, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 99,1 milyar TL’ye ulaştı. TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilir kalkınma bankacılığı alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
     TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş), 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 18 artırarak 99,1 milyar TL’ye ulaştırdı. Aktifler içerisinde %70’lik paya sahip kredi portföyü ise, yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji projeleri ile kapsayıcılık teması altında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerdeki yatırımlara sağlanan finansman ile yüzde 9 büyüme kaydederek 69,6 milyar TL oldu.  Banka’nın özvarlık büyüklüğü aynı dönemde yüzde 17 artışla 8,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, altı aylık net dönem karı 1,5 milyar TL oldu. Banka böylelikle, yılın ikinci çeyreğini yüzde 40,4 seviyelerinde özkaynak karlılık oranı ile tamamladı.

“2022’Yİ HEDEFLERİMİZİ AŞAN BİR PERFORMANSIYLA KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ”
     Küresel piyasalarda yaşanan endişelere rağmen TSKB’nin ülke kalkınmasına nitelikli destek misyonu doğrultusunda değer üretmeye devam ettiğine ve güçlü finansal performansını sürdürdüğüne dikkat çeken TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Bankanın finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “TSKB, uzun yıllardır sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma vizyonu ve bu yöndeki kararlı adımlarıyla ayrışan bir banka. Pandemi ile birlikte tüm sektörlerin dönüşüm ihtiyacı belirginleşirken, çevresel ve sosyal fayda sağlayan yatırımların önemi daha anlaşılır hale geldi. Böyle bir dönemde sürdürülebilir kalkınma alanındaki derin uzmanlığımızın ve hayata geçirdiğimiz sayısız proje ile elde ettiğimiz deneyimin hem sektörümüz hem de üretim dünyasındaki paydaşlarımız için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İlk yarıyılı, güçlü finansal sonuçlar açıklayarak tamamlamanın memnuniyetini duyuyor, yılı misyonumuz çerçevesinde, hedeflerimizi aşan bir performansla kapatmayı öngörüyoruz. Dünyadaki gelişmelere ve ülkemiz ihtiyaçlarına paralel olarak, tüm iş kollarımızla etkimizi sürekli derinleştirmek, genişletmek ve reel sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için bütüncül bir yaklaşımla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI YENİ GLOBAL KAYNAK ANLAŞMALARI İMZALADIK”
     Yılın ilk yarısında imzalanan sürdürülebilirlik temalı yeni global kaynak anlaşmalarına değinen Murat Bilgiç, “Nisan ayında, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile imzaladığımız 53,5 milyon EUR tutarındaki kredi anlaşması ile ‘Yeşil Ekonomi Finansman Fonu’ çerçevesindeki ilk işlemi gerçekleştirdik. Bu kaynakla Türkiye genelinde firmaların iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olmak üzere, yeşil ekonomi yatırımlarına finansman sağlayacağız. 25 Temmuz’da ise sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli üçüncü sendikasyon kredi anlaşmamızı imzaladık. Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu’dan 8 farklı ülkeden, 8 bankanın katılımıyla 109 milyon ABD doları tutarında gerçekleşen bu yeni kaynakla ülkemizde reel sektörün, yeşil dönüşüm olarak ifade ettiğimiz sürdürülebilir iş modellerine geçişi için finansman sağlayacağız” dedi.

“İKLİM RİSKLERİ İLE MÜCADELE İÇİN 5 YILLIK YOL HARİTAMIZ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ.”
     Sürdürülebilirlik alanında doğru stratejiler ve sistemli adımlarla ilerlemenin tüm krizlere ve risklere karşı önemli bir esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını belirten Murat Bilgiç, şöyle devam etti: “Hem ülkemiz hem de dünya için rotayı artık iklim risklerinin azaltımına yönelik dönüşüm yatırımları belirleyecek. Bir kalkınma bankası olarak, dönüştürücü gücümüzün farkındayız ve bu geçişi insanlığın ortak geleceği açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son 30 yıldır, çevre, iklim ve sosyal kalkınma alanlarına yönelik somut katkımızla, sektörümüzde olumlu ayrışan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin başarılması için başta finans olmak üzere tüm sektörlere büyük bir görev düşüyor. TSKB olarak stratejimizde önemli odak noktaları arasında yer alan iklim riskleri ile mücadele için 5 yıllık yol haritamız çerçevesinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl emisyon ölçüm ve doğrulama süreçlerimize finanse edilen projelerin emisyonlarını da dahil etmeye ve raporlamaya başladık. Paydaşlarımızı akıllı finansman modellerimizle desteklerken, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de farkındalık yaratmaya ve dönüşüm süreçlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Uluslarüstü kalkınma finansmanı kurumlarından ve global piyasalardan sağladığımız özellikli fonlarla reel sektörümüzü hızla yeni çağa hazırlayacak somut çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.”

“TÜM YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİNİN ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSKLERİNİ ÖLÇÜYORUZ”
     Etki alanı doğrultusunda yüksek bir dönüştürücü güce sahip olan bankacılık sektörünün, diğer sektörlere sürdürülebilirlik temalı olanaklarla katkı sağlamasının kritik önem taşıdığını ifade eden Murat Bilgiç, “Uzun yıllardır tüm yatırım kredilerinin çevresel ve sosyal risklerini ölçüyor, belirlenen risklere yönelik yönetim planları hazırlıyor ve aksiyonları yakından takip ediyoruz. 2021 yılından bu yana işletme kredilerinde de aynı yaklaşımı uyguluyoruz. Tüm proje değerlendirmelerimizde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazlı bir haritalandırmayla ilerliyoruz. Geçen yıl yayınladığımız TCFD (İklim Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) tavsiyeleriyle uyumlu İklim Riskleri Raporu’ndan sonra iklim risklerini ve etkilerini tüm kredi süreçlerimize entegre eden bir model geliştirdik ve uygulamaya aldık. Bu önemli çalışmada TSKB ve iştirakimiz Escarus’un uzmanlarının yanı sıra uluslar üstü kalkınma finansmanı kurumları, ilgili inisiyatifler ve akademi dünyasından temsilcilerle iş birliği kurduk. IDFC (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İklim Çalıştayında farklı ülkelerden kalkınma finansmanı kurumlarıyla paylaşma fırsatı bulduğumuz bu modelin sürdürülebilir finans alanında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan ülkemizde kapsayıcı bir sosyal kalkınmanın sağlanması için kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, fırsat eşitliği, sağlık ve eğitim gibi alanlara uzun yıllardır sağladığımız destekleri de sürekli ileri taşıyoruz. Tüm bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan sosyal etkinin ölçümü ve etki yatırımları da önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor” dedi.

“YATIRIM BANKACILIĞI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZDE DE ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM ODAĞINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ”
     TSKB’nin kredilendirme dışı faaliyet alanlarına da değinen Bilgiç, “Yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimiz de çevresel, sosyal ve yönetişim odağını ön planda tutuyoruz. Aracılık ettiğimiz yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı (SKA) odaklı ihraçlarla Türkiye sermaye piyasalarına yenilikçi ürünler ve yeşil odaklı firmalar kazandırmak için çalışıyoruz. Kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında sahip olduğumuz birikimi finansal danışman, mühendis ve ekonomistlerden oluşan danışmanlık ekiplerimizle Türkiye kalkınmasında belirleyici sektörlere sunuyoruz. Böylelikle finansman olanaklarımızın yanı sıra bilgimizi de ülke kalkınmasına aktararak daha büyük bir etki yaratıyoruz” dedi.

“GLOBAL PLATFORMLARDAN ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA DOĞRU ADIMLARLA İLERLEDİĞİMİZİN BİR GÖSTERGESİ.”
     TSKB’nin yılın ikinci çeyreğinde önemli ödüllere layık görüldüğünü söyleyen Murat Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Hayata geçirdiğimiz başarılı projeler bize 2022 yılının ikinci çeyreğinde de global alanda itibarlı ödüller kazandırmaya devam etti. Global Banking & Finance Awards 2022’de ‘ESG ve Sürdürülebilirlik’ kategorisinde ‘Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası’ ödülüne layık görüldük. ‘World Finance Banking 2022’de ‘Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankası’ seçilmemiz ise Türk finans sektöründe üstlendiğimiz öncü rolü teyit etmesi bakımından bizi gururlandırdı.  Ödüller bizim için birincil bir amaç olmasa da sürdürülebilirlik performansımızın global arenada dikkat çekmesi hem doğru adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesi, hem de bizler için önemli bir motivasyon unsuru. Bankamızın vizyonunu tutkuyla sahiplenen ve hep daha iyisi için çalışan tüm ekiplerimizi bu başarılı sonuçlarımızdan dolayı bir kez daha kutluyorum.”


+ Benzer Haberler
» OYDER: Yeni yönetmelik fırsatçılığın önüne geçecek bir önlemdir
» Fethiye Rotary Kulübü’nden Rodos çıkarması
» Ankara Büyükşehir Belediyesi el aletleri hırdavat ve sarf malzeme satın alacak
» Derby kişisel bakım kategorisinde portföyünü genişletti
» TEB Portföy’den iki yeni yatırım fonu
» İzmir’de Fuar zamanı
» Lay’s Yenileyici Tarım Fonu’ndan çiftçilere finansman desteği
» Arzum’dan yılın ilk yarısında 42,8 milyon TL net kâr
» Malatya Büyükşehir Belediyesi taş duvar yaptıracak
» Müşterilerini en çok memnun eden markalar belli oldu


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 11.08.2022
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni