• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Kadın cinayetleri 2021’de yüzde 15 arttı

11 Ocak 2022 Salı 11:00
12
14
16
18

Kadın cinayetleri 2021’de yüzde 15 arttı


   ► Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2022 yılı yol haritası belirlendi

           HABER MERKEZİ      
     Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2022 yılı yol haritasını paylaşmak üzere ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2022 Yılı Yol Haritası’ konulu basın toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2016’da 301, 2017’de 353 olan kadın cinayeti sayısının 2018’de 279’a düştüğünü, verilerin 2019’da 336, 2020’de 268, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla da 307 olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, söz konusu verilere göre kadın cinayetlerinde bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artış gerçekleştiğini söyledi.

“DÜNYADA 3 KADINDAN BİRİ ŞİDDET TÜRLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR”
     Araştırmaların dünyada her 3 kadından birinin şiddet türlerinden herhangi birini yaşadığını gösterdiğini aktaran Yanık, en temel çözümün kişilerin hayatlarında şiddeti bir araç olarak görmesini engellemekten geçtiğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin, kadının toplumsal statü ve rolünden izole bir problem olarak ele alınamayacağı gibi hukuki, ekonomik, siyasal, kültürel boyutlara sahip yapısal problemlerden de ayrıştırılamayacağını belirten Bakan Yanık, “Anayasamız, Türk Ceza Kanunumuz ve Türk Medeni Kanunu gibi temel mevzuatımızla beraber 6284 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeleriyle kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuksal altyapısı oluşturulmuş ve güçlendirilmiştir. Türkiye olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çerçeve sözleşmelere sıkıştırılamayacak kadar geniş kapsamlı bir irade beyanıyla yıllardır sürdürüyoruz. ‘Şiddetle sıfır tolerans’ ilkesiyle 2007 yılından bu yana sorunun çözümü için politika geliştiriyor, dönemin ihtiyacına göre yeni çözüm yolları ve önerileriyle de mevcut politikalarımızı geliştiriyoruz” diye konuştu.

“31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 307 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”
     Dünyada kadın cinayeti kavramının standart bir tanımının bulunmadığını ifade eden Bakan Yanık, kadın cinayetlerini sınıflandırırken ülkelerin farklı göstergeler kullandığını bu durumun da verilerin karşılaştırılmasını zorlaştırdığını anlattı. Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2016’da 301, 2017’de 353 olan kadın cinayeti sayısının 2018’de 279’a düştüğünü, verilerin 2019’da 336, 2020’de 268, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla da 307 olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, “Söz konusu verilere göre kadın cinayetlerinde bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artış gerçekleşmiştir. Verilerdeki farklılığın bazı olayları örtmek amacıyla değil, ‘kadın cinayetleri’ teriminin tanımsal belirsizliğinden kaynaklandığını ifade etmek isterim. Sivil toplum kuruluşları ile veriler arasındaki farklılık da yine bu tanımlama hususundan kaynaklanan bir durumdur” ifadelerini kullandı.
     Yanık, “6284 sayılı yasa kapsamında her bir kadın cinayeti değerlendirilmekte ve istatistiklere geçmektedir. Verilerin düzenli tutulması bizim hedeflerimiz kapsamındadır. Geçmiş verilerde rakamların düşük olması işlenen cinayetlerin kadın cinayeti kategorisinde değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Tabii ki temennimiz ve gayemiz hiçbir kadın cinayetinin yaşanmamasıdır. Tek bir kadının bile hayat hakkının elinden alınmaması için inatla, ısrarla özveriyle bir çalışma yürütüyoruz” diye belirtti.

“RİSK ANALİZ VE YÖNETİM MODÜLÜ’NÜ 81 İLDE YAYGINLAŞTIRDIK”
     Bakan Yanık, “Ülkemiz, kadına yönelik şiddetle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye, kadın haklarının daha da güçlendirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir.  Bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla şiddete dur demeye, mevcut çabalarımıza yenilerini eklemeye kararlıyız. Bu doğrultuda birçok proje ve hizmete imza atıyoruz. Kadına yönelik şiddet fiillerinin en uç boyutu olan cinayetlerin önlenmesinde, her aşamada risk değerlendirmesi yapılması ve yüksek risk tespit edilen mağdurların özel tedbirlerle korunması önemlidir. Bu çerçevede riskin bilimsel kanıta dayalı olarak doğru tespiti ve etkin yönetilmesini sağlayacak ve sunulan hizmetlerin niteliğini arttıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü 81 ilimize yaygınlaştırdık.  Risk Analiz ve Yönetim Modülü doğru tespit-nitelikli müdahale-etkin hizmet zincirini güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

“ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ”
     Şiddete maruz kalan veya riski yüksek olan mağdurlar için elektronik kelepçe uygulamasının hayata geçirildiğini aktaran Bakan Yanık, ALO 183 Sosyal Destek hattında şiddet ve istismar başvuruları için sıfır tuşuyla önceliklendirme uygulaması başlatıldığını, ayrıca bu hattı Whatsapp / BİP uygulaması üzerinden de ulaşılabilir hale getirdiklerini ifade etti. Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Yanık, mağdura hızlı ulaşma, takip ve izlenme sürecinin etkinliği artırıldığını vurguladı. Şiddet mağduru kadınlar için 81 ilde kadın konukevlerinin yaygınlaştırıldığını kaydeden Bakan Yanık, 149 kadın konukevinin 3 bin 624 kapasite ve ortalama yüzde 75 doluluk oranı ile hizmet verdiğini anlattı.

“KADIN KONUKEVİ SAYISI 2022’DE 154 OLARAK PLANLANIYOR”
     Uluslararası veriler değerlendirildiğinde Türkiye’de hizmet sunan kadın konukevlerinin yatak kapasitesinin ülke nüfusuna oranla hem Avrupa hem de AB üyesi ülkelerden yüksek olduğunu aktaran Bakan Yanık, “Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle mücadelede destek hizmetleri minimum standartlarına göre her 10 bin nüfus için bir yatak kapasitesi ön görülmektedir. Son yapılan nüfus sayımı doğrultusunda ülke nüfusumuz 83 milyon 614 bin civarında. Bu bağlamda nüfus/yatak oranı değerlendirildiğinde 46 Avrupa ülkesinde 31 bin kişiye 1 yatak, 28 AB ülkesinde 26.231 kişiye 1 yatak düşerken Türkiye’de 23.382 kişiye 1 yatak düşmektedir. Avrupa’nın şiddet oranına baktığımızda benzer bir istatistik görüyoruz ancak görüldüğü üzere yatak kapasitesi olarak ülkemizin rakamını yakalamış durumda değiller” ifadelerini kullandı. Bakan Derya Yanık, Türkiye’de kadın konukevi sayısının 2022 yılında 154, 2023’de 159, 2024’te 164, 2025’te 169 ve 2026’da 174 olarak planlandığını belirtti.
     Kadına yönelik şiddetle mücadelede il düzeyinde koordinasyonun sağlanması için 2019’dan itibaren her ilde bir ŞÖNİM hizmete açıldığını kaydeden Bakan Yanık, ayrıca her ilde ilçe düzeyinde yaygın olarak bulunan Sosyal Hizmet Merkezlerinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları da oluşturulduğunu anlattı. Halihazırda 376 Sosyal Hizmet Merkezindeki (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarını 2022 yılı sonu itibarıyla 400’e yükselteceklerini ifade eden Bakan Yanık, “Bu çerçevede ülke genelinde şiddetle mücadele 81 ŞÖNİM, 376 Sosyal Hizmet Merkezi şiddetle mücadele irtibat noktaları, 149 Kadın Konukevi ile 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz, kadınlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

“8 BİN 784 KADIN MESLEK KURSLARINA YÖNLENDİRİLDİ”
     2021’de konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadının meslek kurslarına yönlendirildiğini, 321 kadının işe yerleştirildiğini belirten Bakan Yanık, “Konukevinden hizmet alan kadınların, konukevi sonrası ev kiralamalarına ve eşya ihtiyacının karşılanmasına yönelik belediyeler ve SYDV’ler iş birliği ile destek sağlıyoruz. Kreş çağındaki çocukları için kreş desteği veriyor, 12 yaşından büyük erkek çocuklarının da belirlenen konukevlerinde anneleriyle birlikte kalmaları için uygun şartları oluşturuyoruz” dedi. Bakanlıktan hizmet alan sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 53’ünün, düzenli yardım faydalanıcılarının yüzde 65’inin, süreli yardımdan faydalananların yüzde 52’sinin kadınlardan oluştuğu bilgisini paylayan Bakan Yanık, “Kadınlara yönelik programlardan olan Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı, eşi askerde bulunan kadınlara, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programlarımızın ödeneklerini de her yıl gözden geçirip, arttırıyoruz” diye belirtti.
     Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi’nin başlatıldığına işaret eden Bakan Yanık, “Bakanlığımızca kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri,  her alanda daha aktif rol almaları,  hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları, her türlü ayrımcılık ve şiddetten korunmaları için kapsamlı çalışmalarımıza devam edecek, bu konuda kazanımlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.  Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“KADINA ŞİDDETİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTI”
     Son zamanlarda teknolojinin ve sosyal medya araçlarının yardımıyla kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin medyadaki görünürlüğünün arttığını belirten Bakan Yanık, “Bu da en azından toplumsal farkındalık oluştuğunun bir göstergesi. Bu farkındalıkla kendi ailesindeki kadınlara bile şiddet uygulayanların geçmiş dönem sosyal medya paylaşımlarında eylemi ve şiddet eyleminin failini en hafif haliyle ‘kınadığını’ görebiliyoruz. Bu tavrın, samimi ve sahici olmaması bir yana ancak toplumsal eğilimin yönünü göstermesi açısından önemlidir. Bu tavrın içselleşerek dönüşmesi ve davranış haline gelmesi için çalışıyoruz. Nitekim 4. Ulusal Eylem Planı’mızda da bu davranış kalıplarının değişmesi için eylem başlıkları içermektedir. Bu noktada özellikle gençlerimize çok güvendiğimiz belirtmek isterim” dedi.


+ Benzer Haberler
» Vak’a test oranı ilk kez %19’un üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı
» İhracatçı, tarım ürünü kısıtlamasından çekiniyor
» Tarım ihracatının zirvesinde Ege Bölgesi var
» MB enflasyon beklentisini %23,2’ye yükseltti
» “Enflasyonda ortak nokta tedarik zinciri problemi”
» Yabancılara konut alım satımında döviz bozdurma zorunluluğu getirildi
» Sami Azar hayatını kaybetti
» BOTAŞ: Bütün kompresör istasyonları, tesis ve üniteleri çalışıyor
» CHP’li belediye başkanlarından yeni bütçe talebi
» Meskenlerdeki elektrik tüketimi azaldı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 28.01.2022
  Ticaret 27.01.2022
  Ticaret 26.01.2022
  Ticaret 25.01.2022
  Ticaret 24.01.2022
  Ticaret 22.01.2022
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni