• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv      • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Av. Arb. Serap Demir ► HUKUKİ BAKIŞ
12
14
16
18
19/05/2021 06:22
Miras Kabul veya Red Müessesi

Av. Arb. Serap Demir
www.sdemir.av.tr.
serapdemir@serapdemir.com.tr

     Anneler gününü Pandemide tam kapanma ya geçerken bir bayramı da  geride bırakıyoruz. Ramazan Bayramı 9 gün idari tatil olunca bayramın ilk günü her taraftan geldiğimiz kahvaltı sofraları geçmişte bir anı gözümüzde canlanırken; bazılarımız  koşulları zorlayarak ve tabii maske mesafe hijyene dikkat ederek bir arada bayramı kutladık . Çoğunluğumuz aile yanında pandemiyi geçirirken gündem her zaman olduğu gibi sıcak ekonomik kriz ise el yakıyor, bayramda olsa telefonlarım susmuyordu. Bu hafta soruların merkezi olan bir konuyu Datca’dan işlemek istedim Miras ve mirasın reddi, vasiyetname, atanmış mirasçı.. Bu kavramlar nedir, miras yaşarken red edilebilir mi ?  

     Hayırlı evlat mirası neylesin, hayırsız evlat mirası ne eylesin gibi atasözleri kafamda uçuşurken, asıl olanın anne veya babadan kalan miras vefalı evlat için geçim kaynağı görmemesi gerektiği konusu. Atasözümüz akıllı ve zeki kişi, babadan kalacak mala, mirasa güvenmez. Kendi alın teriyle hayatını kazanır diyor. Son dönemde artık kriz ile evler kapatılıyor, aileler birleşiyor ve gençler anne babalarının emekli maaşları, işsizlik krizi ile boğuşuyor. Babadan gelecek olan miras, banka-vergi -ipotek-borç kıskacında, borç miras olarak mirasçılara intikal etme tehlikesi içinde olunca, mirasın ‘Red’ müessesi sorulan sorularda ağırlık kazanmaktadır.

     Yaşam koşullarında meydana gelen daralma, pandemi nedeni ile aslında var olan mal varlığını erimekte. Emekli olan mirasçının yanında, çocukların aile büyükleri ile ilgilenmemeleri anne ve babanın çocukları üzerinde miras paylarını vasiyetname ile çocuklarına değil, torunlarına bırakmış olmaları bazı davalara neden olmaktadır. Bu husus TMK’nın 599. maddesinde “Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümü ile kazanırlar.” Vasiyetname ile mirastan ıskat edilen mirasçının atanmış mirasçı ya karşı dava açma hakkı da bulunmaktadır.  

     Medeni kanun mirasçıları korumak ve mirasçılar kendi iradeleri dışında miras bırakanın malvarlığını, aktif ve pasifleri ile birlikte üzerine almak zorunda kalması ve mirasçıları borçları durumunda mirasçıların bu zorunluluktan dolayı güç durumda kalmamaları için kanun koyucu tarafından mirası ret kurumu düzenlenmiştir. Medeni kanun yalnızca ölüm halinde yasal mirasçıların bu mirası red edebileceğini 605. madde de ‘’Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Şeklinde düzenleme ile buna açıklama getirmiş olsa da 606. madde de ölümden sonraki 3 ay içinde ikametgâhın bulunduğu hukuk mahkemesine müracaat ederek, bu işlemi yasal olarak da sonuçlandırmalarını öğrenme tarihlerinden itibaren sürenin başlayacağını belirterek açıklama yapmıştır.

     Sulh hukuk mahkemesi hâkimine herhangi bir gerekçe gösterilmesi mecburiyeti yoktur. Türk medeni kanunu 606/1’e göre 3 aylık hak düşürücü süre içinde red hakkının kullanılması gerekir. Miras bırakanın borcundan sorumlu olmak istemeyen yasal mirasçı, öldükten sonra mirası bozucu yenilik doğuran beyan ile; mahkemeye müracaat ile ve şartsız olarak yapılması bu tutanağın ise sulh hukuk mahkemesi tarafından özel kütüğe kayıttan sonra bu yenilik doğuran hak sulh hukuk mahkemesine ulaştığı ve beyanlar hanesine kayıttan itibaren hüküm ifade edecektir.  

     Burada mirası reddeden mirasçının tam ehliyetli olması gerekir. Tam ehliyetsiz ve sınırlı ehliyetsiz vesayet altında ise, vasinin irade açıklamasının yanı sıra sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemelerinin de izni gereklidir. Tam ehliyetsiz ve sınırlı ehliyetsiz küçük velayet altında olduğu için velisi onun adına mirası reddediyorsa ve menfaat çatışması varsa küçüğe kayyım atanmalıdır. Yasal mirasçılar, mirasçılık sıfatını ne zaman öğrenmiş ise öğrenme tarihinden sonra 3 aylık süre başlar. Vasiyetname ile mirasçı atanmış ise red süresi yine ölüm tarihinden sonra kendisine yasal vasiyetname veya miras sözleşmesi ile mirasçı atanmasını öğrendiği tarihten itibaren 3 aylık süre başlayacaktır. Red hakkını kullanmayan mirasçı miras hakkını kabul etmiş sayılır.

     Müteveffanın ölümünden sonra 3 ay içinde yazılı veya sözlü beyan ve bunu zapta geçirmek suretiyle sulh hukuk mahkemesi hâkimliğine müracaat ile mirası ret eden mirasçı için kötü niyetli olarak alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla mirasın reddine ilişkin belge alınmıştır diye bu belgenin iptali için ölümden 6 ay içinde hukuki yararı bulunan alacaklılar iptal davası açabilecektir.

     TMK’nın 265. maddesinin I. fıkrasına göre, mal ortaklığı rejiminde eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemez. Ancak diğer eşin rızasının alınması mümkün değilse veya haklı bir sebep yokken rıza göstermezse mirasçı eş, sulh hukuk mahkemesine başvurabilir (TMK md. 265 f. II). Mahkemenin vereceği karar, diğer eşin rızası yerine geçen bir karar olur. Mirasın reddi, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmadığı için, temsilci vasıtasıyla yapılabilir. Temsilcinin özel yetkiye sahip olması gerekir. Mirasçı, mirası reddetmeden ölürse ret hakkı mirasçılarına geçer.

     Mirasın reddine ilişkin TMK’nın 605. maddesindeki hüküm emredici niteliktedir. Bu sebeple mirasın geçmesinden önce, mirasçıların bu haktan feragat etmeleri mümkün değildir. Mirasçı yasal süresi içinde mirası reddetmezse, mirası kayıtsız ve şartsız kazanmış olur . TMK’nın 605. maddesinin II. fıkrasına göre, ölüm tarihinde miras bırakanın borç ödemekten aczi açıkça belli veya bu durum resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Bu hükümle mirasın reddedilmiş olduğu bir karine olarak kabul edilmektedir.(TMK md. 610. f. I). Ancak TMK’nın 615. maddesine göre önemli sebeplerin varlığı halinde sulh hâkimi, mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabileceği gibi yeni bir süre de belirleyebilir.

     Kişiler kendilerini geliştirip mali açıdan bilgi edindikten sonra mali bağımsızlığa kavuşurken birden borçlarla boğuşabilmeyi de seçebilir yada bilgi ile bu konuda kendini güvenceye de alabilir.
     Bilgi güçtür.
     Özellikle teknolojinin, robotların ve global ekonominin kuralları değiştirdiği bir dünyada karşınıza çıkacak olan bir problemde önceden bilgi sahibi olmanın her şeyin üstesinden geleceği inancı içinde geçmiş bayramınızı kutluyorum.

     ‘’Güzel bir geleceğe sahip olmak istiyorsan bugün kendine yardımcı olmalısın.’’
Osso

Önceki Yazılar :
Haberler
  Asgari ücrete %30 ara zam

  “KKM sisteminde gerekli iyileştirmeleri yapacağız”

  İSO Türkiye İmalat PMI haziranda 48,1’e geriledi

  Konutlarda ısı yalıtımı için uygun kredide başvurular başladı

  Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden ‘adil ticaret’ çağrısı

  MB, döviz komisyon oranını yükseltti

  GTŞ’lerin avans ödemeleri 40 gün ötelenebilecek

  740 milyon TL’lik tarımsal destek ödemeleri başladı

  Saydan: Tüm yük bez kullanan hastanın sırtına binecek

  Döviz / Altın

  “Havaların ısınması fiyatlara olumlu yansıyacak”

  Soyer Kabotaj Bayramı törenine katıldı

  Başkan Soyer “Askıda Bilet” için çağrı yaptı

  Bayburt İl Özel İdaresi sulama havuzu inşaatı yaptıracak

  Bakioğlu Holding’e The Globee - Golden Bridge ödülü

  Ardıç, ASO başkan adayı oldu

  Gürer: POS cihazı masrafı esnafın belini büküyor

  İzmir Valisi Köşger’den İAOSB’nin okuluna tam not

  Roman kadınlar Körfez turuna katıldı

  “Telefon dolandırıcılarına dikkat”

  Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele ediliyor

  Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kitap dağıtım hizmeti alacak

  İzmir’in sağlık turizminde önemi artıyor

  Su Ürünler Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  Asgari Ücret Yönetmeliği’nde değişiklik

  Pınar’dan yumuşak içimli “Bardak Kefir”

  Bayram fırsatları Teknosa’da

  Miniklerin ilk mezuniyet heyecanına Başkan Soyer de ortak oldu

  Vatan Caddesi yenileniyor

  Çocuklara yaz tatili armağanı

  Tarım ve Orman Bakanlığı baret ve kırtasiye malzemesi satın alacak

  Tarihi İzmir Agora’da sıra dışı bir müzik deneyimi

  Hem eğlence hem eğitim

  “2022’de 2,3 milyar insan su stresiyle karşı karşıya”

  400 milyon TL’lik ‘GAMA’ için geri sayım

  T.C. İZMİR 18. İCRA DAİRESİNDEN AÇIK ARTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI

  T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİNDEN AÇIK ARTIRMA İLE ARAÇ SATIŞI

  İhale Özetleri

  01 Temmuz 2022 Tarihli ve 31883 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  Elektrikli araçta şarj ağı atağı

  Tarihi yapıların %42’si onarıma muhtaç

  Mayıs’ta dış ticaret açığı rekor kırdı; 10,60 milyar dolar

  Pasaport yenileme için defter bulunamıyor

  Kamu bilişim hizmet alımlarında yetkilendirme dönemi

  Eğitim ihracatında hedef; 500 bin öğrenci

  “Artış yükünü işveren tek başına yüklenemez”

  “Denizlerde ay yıldızlı bayrağımızı daha yukarı çekmeliyiz”

  Döviz / Altın

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 02.07.2022
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni