• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

“Üretici gücümüz ile ihracatı arttırmak mümkün”

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:00
12
14
16
18

   ► AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök, sektörde gerçekleşen ihracatın, yıllık 250 milyon dolar olduğunu belirtti.

     Aydınlatma gereçleri sektöründe; teknoloji, inovasyon ve kalite anlayışını geliştirerek ortak stratejilerin oluşturulmasını amaçlayan bir çatı kuruluş olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği, 19 üretici firma girişimi ile 1997 yılında bir araya gelerek aydınlatma sektörünü temsil ediyor. ‘Aydınlatma Gereçleri Sektörü’ üzerine açıklamalar yapan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök, sektöre ilişkin gelişmeleri Ticaret Gazetesi’ne anlattı.
     Aydınlatma sektöründe gerçekleşen ihracatın son resmi verilere göre yıllık 250 milyon dolar  olduğunu kaydeden AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök, “Bu rakamın artırılmasının yine üretici gücümüz ile mümkün olduğuna inanıyoruz, 2023 yılına kadar hedefimiz bu değeri arttırmak hatta en az iki katına çıkarmaktır” dedi.
     Yol aydınlatmasındaki LED dönüşüm projesinin enerji verimliliği adına önemli bir proje olduğunu belirten ve tüm yeni yatırımların 2019’dan sonra LED olacağının bilindiğini hatırlatan Başkan Gök, “Bu proje dünya ölçeğinde dahi çok büyük bir projedir, ufak adımlarla ilerlemektedir ancak realize olacaktır” diye konuştu.

AGİD’den kısaca bahseder misiniz?
     AGİD, aydınlatma ürünleri ve bileşenleri üreten 19 üretici firma girişimi ile 1997 yılında, Türk aydınlatma sektörünü tek çatı altında birleştirerek ulusal ve uluslararası platformlarda etkin ve saygın bir şekilde temsil etmek ve sektördeki tüm paydaşlar için değer yaratmak amacı ile kurulmuştur.  Bugün itibari ile 88 üyesi bulunan AGİD, aydınlatma sektörünün yüzde 65’ni temsil eden bir kurum haline gelmiştir. AGİD; sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesinin sağlanması. Çevre duyarlılığı ve aydınlatmada enerji verimliliği konularında tüm paydaşların bilincinin arttırılması. Sektörde teknoloji, inovasyon ve kalite anlayışını geliştirerek ortak stratejilerin oluşturulması. Sektördeki yasal mevzuat ile uygulamaların oluşturulması  ve geliştirilmesi sürecinde aktif rol alarak ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların yapılması. Aydınlatma sektörü için ulusal ve uluslararası boyutta bilgi merkezi haline gelinmesi. Sektör paydaşlarının iletişimlerinin ve işbirliklerinin geliştirilmesinin sağlanması. Tüm sektör paydaşlarının haklarının korunması gibi konularda kararlı çalışmalarına devam etmektedir.
     Lighting Europe’un kurucu üyelerinden olan AGİD, Enerji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılmakta olan yakın çalışmaların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile de ortak çalışmalar yürütmekte ve bu platformlarda sektörü temsil etmektedir. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile Kasım 2015 yılında AGİD İktisadi İşletmesi’ni kurarak sektöre AEEE yönetimi açısından da hizmet vermeye devam etmektedir.

“Aydınlatma sektöründe iç pazar büyüklüğü 2 milyar dolar”
Sektör 2018 yılını nasıl geçirdi?
     2017 yılı ve sonrasında sadece ‘Aydınlatma Sektörü’ için değil, diğer tüm sektörler için de çok fazla hareketli geçtiğini söylememiz mümkün olmayacaktır. Özellikle 2018 yılının ikinci yarısından sonra bir durağanlık olduğunu belirtebiliriz. Buna rağmen özellikle enerji verimliliği ihtiyacının artan trendi sebebiyle konvansiyonel sistemlerin LED sistemler ile dönüşümü sektöre geçmiş senelerde olduğu gibi 2018 yılında da bir hareketlilik getirmiştir ve bugünlerde iç pazar büyüklüğünün 2 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir.

“Sektör, akıllı aydınlatmayı destekliyor”
Endüstri 4.0 doğrultusunda yaptığınız çalışmalar var mı? Süreç nasıl ilerliyor? Endüstri 4.0 olarak nitelendirilebilecek imalat uygulamaları var mı?
     Bu soruyu iki açıdan da yanıtlamak isteriz. Öncelikle sektör endüstri segmentinde pazara sunduğu çözümler ile kesinlikle akıllı aydınlatmayı, dolayısıyla da endüstri 4.0’ı desteklemekte ve önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Aydınlatma bugün her fabrikada olmazsa olmazdır. Üretimin verimliliğini birebir etkileyen faktörlerden biridir. Bugün enerji verimli, IoT ye hazır ürünlerin kullanımı hızla yayılmaktadır. Bu ürünler aydınlatma ihtiyacını karşılamanın yanında fabrikalarda izlemek, veri toplamak gibi çok farklı faydalar sağlamaktadır.
     Diğer taraftan sektörün üreticileri de üretim süreçlerinde aktif olarak otomasyonu kullanmakta, endüstri 4.0’ın yavaş yavaş bir parçası olmaktadırlar. Ülkemizde ve dünyadaki örneklerine baktığımızda makina parkurlarının bakımlarını takip etmek üzere tasarlanmış uygulamalar, LED armatürlerin üretim hatlarında kalite kontrolü süreci, aydınlatma kontrol özelliği ile üretilen ürünlerde programlama için yapılması gerekenler konusunda kullanılan otomasyon çözümleri endüstri 4.0’ı desteklemektedir.

“Yol aydınlatmalarında LED dönüşümü, önemli kaldıraç olacak”
Sektör ihracat bazlı mı büyüyor? İç pazar ve dış pazarın oranı nedir?
     Aydınlatma sektörünün dünya genelinde büyüklüğünü, ithalat ve ihracat toplamında, 2017 rakamları ile, kayıtlı endüstride yaklaşık 100 milyar dolardır. Bu rakamın içinde Türkiye’nin büyüklüğü yaklaşık 600 milyon dolardır ki bu toplamın yüzde 0,7’sidir. Yine aynı rakamın içinde Çin yaklaşık 30 milyar dolar ile bu rakamın  yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Bu rakamlar özelinde değerlendirme yaptığımızda Türkiye olarak önümüzde uzun bir yol bulunmaktadır. Çin’in ihracatta Türkiye’den yüzde 120 oranında daha yüksek bir realizasyonu olduğunu dikkate alarak kamu ve özel sektör olarak el ele çalışmalıyız. Türk üreticimizin yetenekleri ve yetkinlikleri ile önümüzdeki 5 senede dünya genelinde ihracat tarafında ilk on ülkeden biri olması hedefimizdir. Son birkaç yıldır gündemde olan ancak uygulamaya geçmeyen Türkiye genelinde yol aydınlatmalarının LED dönüşümü bu hedefe ulaşmak için önemli bir kaldıraç olacaktır. Bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar ile hazırlanan şartnameler dünya standartlarında teknik spesifikasyonlara sahiptir ve bu spesifikasyonlara haiz üretimler üreticimizin ihracattaki gelişimine katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte devletin kesinlikle teşvik destekleri arttırılmalı, ihracata yönelik faaliyetler için ortak çalışmalar ile finans modelleri geliştirilmelidir.
     Yıllık üretimimizin halen büyük bir kısmı iç pazara aktarılmaktadır. 2017 yılında ihracatımız yaklaşık 250 milyon dolardır ve az önce yukarıda da belirttiğimiz gibi hedefimiz gelecek beş sene içinde dünya da aydınlatma sektöründe  ihracat tarafında ilk on  ülkeden biri olmaktır.
     Sektörün ithalatı da 2017 yılı sonunda 350 milyon dolar seviyesindedir, bu ithalatın büyük kısmı uzak doğudan yapılmaktadır. İthalatı yapılan ürünlerde son yıllardaki çalışmalarımız ile piyasa, gözetim ve denetim konusunda ciddi gelişmelerle kalite çıtası her geçen gün arttırılmaktadır. İthalatın ürün olarak da büyük bir bölümünün lamba grubuna ait olduğunu hatırlatmalıyız. Ülkemiz lamba konusunda halen yüzde 95 oranında yurtdışı bağımlıdır.

“Sektör artık ürün değil çözüm üretiyor”
Sektörde yaşadığınız sorunlar nedir, sizin bu konudaki çözüm önerileriniz nelerdir?
     Aydınlatma sektörünün son yıllarda teknolojik bir değişim gösterdiği herkes tarafından bilinmektedir. Aydınlatma armatürü gelecek yıllarda bir ışık kaynağı olmanın ötesinde farklı katma değerler sunan bir ürün olacaktır. Akıllı binalar, akıllı şehirler kapsamında talep edilen bu katma değerler bir data üretim noktası olmaktan seslendirme hizmeti sunmaya kadar çok sayıda ve değişkendir. Dönem üreticinin bu katma değerlerin ne olduğunu iyi analiz etmesi ve pazara buna uygun ürünler sunma dönemidir. Üreticinin bu konuda çalışma yapması ve ürün  geliştirme süreçlerini buna uygun yapılanmalıdır. Ekosistemin içinde bu gelişimlere ayak uydurmasını destekleyecek iş birliklerine kesinlikle yer vermeli, bu konuda ortaklıklar geliştirmelidir.
     Sektörün önemli bir sorunu insan kaynağı  ihtiyaçlarından ki değişimdir. Özellikle üretim tarafında, ışık kaynağının LED dönüşümü ile  elektriğin yanı sıra elektronik alanında eğitim almış kişilerin işe alımı hızla artmıştır. Yine teknolojinin kullanıcı tarafında dijitalleşmesi, IoT nin çözümlere dahil olması ile satış ve pazarlama süreçlerinde bu konularda yetkinliklere sahip insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda da bahsettiğim gibi sektör artık ürün değil çözüm üretmektedir ve buna insan kaynağı olarak da hazırlanmaktadır. Hatta bu kapsamda son dönemlerde firmalarda yeni bir görev tanımı gündeme gelmiştir; Saha Uygulama Uzmanı. Bu kişilerin sorumluluğu ürünün satılması ile birlikte gerekli elektrik ve elektronik alt yapının kullanıcı tarafında sorunsuz olarak uygulanmasını, diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak ve sistemi sorunsuz bir şekilde devreye almaktır.

“Hedefimiz sektörel sinerji oluşturmak”
2019 yılı için sektörden beklentileriniz ve ön görüleriniz neler?
     2018 yılının Türkiye ve elbette sektörümüz için pek çok zorluğun yaşandığı bir yıl olduğu gerçektir ancak tüm gelişmelerin, birey ve kurumlar adına bir öğrenim süreci olduğu da bu gerçeğin değerli bir sonucudur. Bu sonuç doğrultusunda  2019 yılında  önceliğimiz, hedefimiz  tüm sektör paydaşları olarak bir sinerji oluşturabilmektir. Her paydaşın kendi yetkinlikleri doğrultusunda ortaya koyacağı katma değere ihtiyacımız vardır. Aydınlatma sektörünün üreticisinin gücüne inancımız sonsuz ve bu güç hepimiz için kaldıraç olacaktır. Yerli üretimin yerli malı bilinci ile geliştirilmesi önemli projelerimizdendir. Bugün bir aydınlatma ürününün yerli malı olarak kabul edilmesi için yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekmektedir. Bu konu üretimin yurt dışı bağımlığının azalması, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi açısından önemlidir.

     Aydınlatma sektörü olarak ihracatımız bugün elimizdeki son resmi verilere göre yıllık 250 milyon dolar ve bu rakamın artırılmasının yine üretici gücümüz ile mümkün olduğuna inanıyoruz, 2023 yılına kadar hedefimiz bu değeri arttırmak hatta en az iki katına çıkarmaktır. Bu kapsamdaki tüm çalışmaların iç pazardaki durağanlıkları dengelemesi beklenmektedir. Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planını incelediğimizde binalarda enerji verimliliğini artırılmasında aydınlatmanın payının ne kadar yüksek olduğu göze çarpar. Bu binaların kapsamı hastaneler, üniversiteler, okullar, yurtlar, cezaevleri, havalimanları... kısaca kamu yönetiminde olan ama özel sektörün yapımını ve işletmesini üstlendiği binalardır. Sektör olarak hep birlikte bu konuda yapabileceklerimizi araştırmalı, yenileme projelerinin arttırılması için de bizler gerekli çalışmaları yapmalıyız. Örnek olarak bu kapsamda geçtiğimiz iki ayı kapsamak üzere kamu projelerinde finansman fırsatları başlığı altında düzenlenen seminerlerine dernek olarak aydınlatmada enerji verimliliği başlığı altında destek verdik, üyelerimizi davet ettik. Yine çatı derneğimiz IMSAD ile binalarda yenileme projesine destek vermek üzere çalışıyoruz.

     Yol aydınlatmasındaki LED dönüşüm projesi yine enerji verimliliği adına önemli bir projedir ve tüm yeni yatırımların 2019’dan sonra LED olacağı bilinmektedir. Bu proje dünya ölçeğinde dahi çok büyük bir projedir, ufak adımlarla ilerlemektedir ancak realize olacaktır. Sektörün teknik ve finansal çözümler ile bu değişime hazır olması için gerekli hazırlıkları yapması gerekmektedir. Proje uzun soluklu bir hazırlık dönemi geçirmiş olsa da yakın bir tarihte realizasyonun başlaması kaçınılmazdır. Kısaca durağanlığı 2019 yılında harekete çevirecek fırsatlar ve potansiyeller bulunmaktadır, bize düşen en önemli görev ise harekete geçmektir. Sektörel sinerji oluşturmak hedefimizdir.

     2019 için sektörden bahsettik ancak AEEE yönetimindeki sorumluluğumuz ile de farklı hedeflerimiz söz konusu, bu konuda da bilgi vermek isteriz. Yetkili olduğumuz ürün grupları olan küçük ev aletleri ve lambalarda her bir tüketicinin bu ürünlerin geri dönüşüme kazandırılması konusundaki farkındalığının artmasını hedefliyoruz. Bugün bu iki grubunun toplanması ile ilgili olarak Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una ulaştık, hedefimiz 2019 da kişi sayısını yine en az ikiye katlamak ve elbette en kısa sürede 81 milyona buluşmaktır.

 


+ Benzer Haberler
» Hamileliğin 6. ayında bebek odasını alın, havalandırın
» “Ameliyatlar robotik cerrahi ile değişecek’’
» Üretim dursa bile, Türk balığı 3 yıl doyuracak
» Müze gelirlerinde yüzde 13,37’lik azalma
» Türk ekonomisi gastronomi ile beslenecek
» Allianz Türkiye’nin ilk ‘Teknik Laboratuvarı’nı kuruyor
» Okul çağı çocuklara ‘sağlık karnesi’ geliyor
» Son ağlar atıldı, balıklar stoklandı
» “İzmirlilerin desteğini almadan, İzmir’in adından söz ettirdik”
» Hayvanlarda iyileşme süresi kısalıyor


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 19.04.2019
  Ticaret 18.04.2019
  Ticaret 17.04.2019
  Ticaret 16.04.2019
  Ticaret 15.04.2019
  Ticaret 13.04.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni