• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Türkiye, e-dönüşüm sıçramasını tamamlamak üzere

03 Ocak 2020 Cuma 10:00
12
14
16
18

Türkiye, e-dönüşüm sıçramasını tamamlamak üzere

   ► Aktepe, “Sektörün ihracat performansı TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4,916 milyar TL olarak gerçekleşti.”

     Bilişim sektörünün ihracat performansının TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4,916 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Aktepe, “2018 yılında TL’deki ortalama yüzde 32’lik değer kaybı nedeniyle dolar bazında küçülme oldu” dedi. 2019 yılı bilişim sektörüne yönelik değerlendirme yapan Başkan Rahmi Aktepe, bilişim sektörüyle ilgili gelişmeleri Ticaret Gazetesi’ne anlattı.
     Küresel bazda üretilen son ekonomik raporlara göre dünya ekonomisinde yavaşlama ve korumacılık önlemlerinin mal ticaretindeki genişlemeyi de sınırlayacağını kaydeden Aktepe, “Buna bağlı küresel ihracat performansının 2017 ve 2018 yıllarının altında kalacağı öngörülmektedir. Burada bir fırsat görülüyor: Bu küresel kriz içerisinde ileri teknoloji ihracatını artırabilenler için bir kâr söz konusu olacak. Ülkemizde üçüncü çeyrekteki pozitif yönlü büyümenin ardından bu yılın son çeyreğinde yaklaşık yüzde 5’lik bir büyüme performansı yakalanacağı belirtiliyor. Elbette artık ekonominin en büyük itici gücü ileri teknoloji ve destekleyicisi olan dijital dönüşümdür. Dijital dönüşümün altyapısı da tabii BT teknolojilerinin oluşturduğu iç pazar ve ihracat büyüklükleri dikkate alınmalıdır” dedi.
     Geçtiğimiz yılı değerlendiren Aktepe, “Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar verileri,  2018 yılı için yüzde 15’lik  bir artışa işaret ediyor. Geçmiş yıllara oranla daha düşük olsa da Türkiye’deki diğer sanayi dallarıyla kıyaslandığında oldukça yüksek bir büyüme oranı. Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 15’lik büyüme ile 2018 yılında 131,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında 27 milyar bandına indi. Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 15,2’lik büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye, iletişim teknolojileri ise yüzde 14,9’luk büyüme ile  86,9 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

“Pazar çeşitliliği faaliyetleri desteklenmeli”
     2019 yılı başında sektörün toplam istihdamının 139 bin kişiye ulaştığını belirten Aktepe, “Toplam istihdamda yüzde  4’lük bir artış kaydedildi.  Sektörün toplam istihdamının yüzde 76’sı bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor. Sektörün ihracat performansı TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4,916 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılında TL’deki ortalama yüzde 32’lik değer kaybı nedeniyle dolar bazında küçülme oldu. İhracat performansını artırılması için teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
     Aktepe, “2019 IDC tahmin raporuna göre 2019 yılı içinde Türkiye’de kurumların gerçekleştireceği bilişim ve iletişim teknolojisi harcamalarının 17,1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor. Şu anda net bir rakamla sektör büyüklüğünü ifade edemeyecek olsak da yıl bazında karşılaştırdığımızda 2019’un ikinci yarısında 2018’in ikinci yarısına göre  daha yüksek büyüme bekleniyor. Özellikle yerli yazılımda bu yıl yüzde 15 büyüme olacağı düşünülüyor.. Bu yıl önemli işbirlikleri, destek ve teşviklerin söz konusu olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, bu yatırımlardan geri dönüşlerin ne ölçekte gerçekleştiği de büyük bir anlam ifade edecek. 2019 ikinci çeyrek itibarıyla Türkiye genelinde ARGE ve tasarım merkezlerinin sayısı 1530’a ulaştı. Vizyon 2023 hedeflerine göre ise bugüne kadar elde edilen büyümenin 2023 yılına kadar iki kat artması gerekiyor. Yani her bir yıl %25 büyüme gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İnsan kaynağımız yeterli düzeyde değil”
     Gelişmelerin çok hızlı süregeldiğini aktaran Aktepe, “2020 ve sonrasında otonom sistemler, robotlar, akıllı sistemler, bulut uygulamaları, siber güvenlik yazılımları, nesnelerin interneti, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi dijital tabanlı uygulamaların tamamının “Yerli, Milli ve Özgün” olabilmesi, güçlü ve bağımsız bir ekonomi için şarttır. Yetkin insan kaynağı eksikliği konusunda ise Türkiye 4.sırada (Japonya, Hindistan ve Brezilya’nın ardından) görünüyor. Ülkemizde bu alanda kullanılabilecek insan kaynakları sayısı yeterli düzeyde değil ama nitelik iyi seviyededir. Karmaşık problemleri çözen, yaratıcı düşünen insanlar gelecekte daha önemli olacak ve sektörel gelişimde büyük bir önemi olacak. Özellikle makine-makine ve makine-insan operasyonlarını yürütecek ve denetleyecek çalışanların farklı fonksiyonlarda çalışabilecek şekilde eğitilmesi iş gücünün daha esnek olmasını sağlayacaktır” dedi.

“Bilişim sektöründe “ulusal katma değer” artırılmalı”
     Sektörde iş birliği kapasitesinin ciddi oranda güçlenmesi ve bu anlamda bütün gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi sivil toplum inisiyatiflerinin birleştirici gücünden mutlaka yararlanmak gerektiğini anlatan Aktepe, “Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “sivil toplum” öncü hareketine dönüşmüştür. Beklentimiz, teknoloji üreten bir Türkiye, teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum, nitelikli insan gücü ve uluslararası rekabette etkin bir üretim sektörü yaratılabilmesi için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak; Ulusal ARGE yatırımlarının proje başarısızlığına düşmeyecek şekilde desteklenmesine yönelik vizyoner bakışın güçlendirilmesi. Bilişim sektöründe “ulusal katma değerin” artırılması. Bilişim teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması. Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına göre yapılanması. İlköğretimden itibaren ve özellikle üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcılığa ve üretime yönlendirilmesi, STEM konusunun önceliğinin unutulmaması. Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitimi ve çalışmaların yapılması gerektiğini savunuyoruz. Diğer yandan akıllı şehirler, akıllı ulaşım, dijital tarım, diğer dikey sektörlerde dijital dönüşüm ve elbette 5G’nin hayata geçirilmesi 2020 için çok belirgin odaklar oluşturuyor. Milli teknoloji hamlesinin başarısı için ülkemizin dünyaca kabul edilen standartlar üretebilmesi, siber güvenlik konusunda kendini korumakla kalmayıp bunun daha ötesine geçebilmesi amacıyla biz de TBD olarak etkinliklerimizi sayısal ve içerik olarak bu yönde yürütmekteyiz” diye konuştu.

“Farkındalık oluşturma çabasındayız”
     Türkiye gibi kalkınma ve gelişme hedeflerine ulaşmakta zorluklar yaşayan ülkelerde STK’ların işlev ve görevlerinin gün geçtikçe daha da önem kazandığını söyleyen Aktepe, “Türkiye Bilişim Derneği kurulduğu günden bu yana uzmanlık alanlarına bağlı olarak bilişim sektöründeki dikey örgütlenmeleri teşvik etmiş ve desteklemiştir. Bizler, ülkenin gündemini oluşturamazsak da yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek karar vericilere iletilmek üzere çözüm önerileri oluşturmak ve eylem planları hazırlamak, kendimize de görevler çıkararak sivil inisiyatifler aracılığıyla gözleme ve izleme işlevlerini yerine getirerek nitelikli raporlar hazırlama ve farkındalık oluşturma çabasını sürdürmekteyiz. Bu hedef çerçevesinde kamu ve özel sektör yapılarının üniversite ve ileri gelen STK’ların da desteği ile  birlikte hareket etmesi gerektiğine inanmakta, siber güvenlik başta olmak üzere, kayıplardan kaçınma ve yüksek katma değer oluşturulması üzerinde önemle durmaktayız. Aslında bu teknolojiyi anlamak, kullanmak, üretmek için gereken altyapı ve insan kaynakları potansiyeli açısından Türkiye geride değildir. Ancak olanaklarını doğru kullanarak kapsamlı bir organizasyonla bilişim toplumuna ve bilgi ekonomisine ulaşacağı bir e-dönüşüm sıçramasını tamamlamak üzere olduğu bir yerdedir” ifadelerini kullandı.


+ Benzer Haberler
» “Toplam sektör büyüklüğü 140 milyar lira olacak”
» İş dünyası 2020 hedeflerine adım atıyor
» İhracatçıların gözünden 2020 yılı
» Sağlıkta hedef; bölgesel güç olmak
» “Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak düzenlemeler yapılmalı”
» “Cam sektörü, kalkınmanın itici gücü oldu”
» Mobilyada ihracat 2019’da 2,6 milyar dolara çıktı
» Beyaz eşya sektörü daralmaya devam ediyor
» Yeni yönetmelik inşaatı temelden sarstı
» Çimento sektörü, 2019’u yüzde 30 daralma ile kapatabilir


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 02.10.2020
  Ticaret 01.10.2020
  Ticaret 30.09.2020
  Ticaret 29.09.2020
  Ticaret 28.09.2020
  Ticaret 26.09.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni