• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Tarımda sürdürülebilirlik için acil dönüşüm gerekiyor

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:00
12
14
16
18

Tarım sektörüne yönelik teknolojiler, küçük çiftçileri dijital dünyada oluşturulan bir tarımsal üretim sistemine entegre etmek için müthiş fırsatlar yaratıyor

Tarımda sürdürülebilirlik için acil dönüşüm gerekiyor

   ► Tarım sektöründe, mobil teknolojilerin, uzaktan algılama uygulamalarının ve bilgi işlemin yaygınlaşması, küçük çiftlik sahiplerinin bilgiye, girdilere, pazara, finansa ve eğitime erişimini önemli ölçüde mümkün kılıyor.

           DUYGU GÖKSU / ÖZEL     
     Dünya nüfusu hızla artarken gıda ihtiyacı da artıyor. Sürekli doğan gıda ihtiyacını karşılayabilen tek sektör olan Tarım sektörü de giderek ivme kazanıyor. Ege Üniversitesi, tarımda daha üretken, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir gıda üretiminin temini için ‘Dijital Köy Kapsamında Tarımda Dijitalleşme Projesi’ hazırlıyor. Proje ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Esetlili; Türkiye’de çiftçilerin teknoloji kullanımına adapte olma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak tarımda dijitalleşme ile ilgili soruları yanıtladı.

     Esetlili, “Tarımda yeni projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolasıyla, mevcut tarımsal üretim sisteminde acil bir dönüşüm gerekiyor. Bu da ancak dijital dönüşüm ile birlikte yeni teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün olabilir” dedi.

Dijital Köy Kapsamında Tarımda Dijitalleşme Projesi’nin çıkış noktası nedir? Hangi kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeyi yürütüyorsunuz?
     Tarım teknolojileri alanında dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte Türkiye’de bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Tarımsal üretim açısından yüksek bir potansiyele sahip olan ülkemizde son yıllarda tarımsal teknoloji alanındaki araştırma geliştirme faaliyetleri hem devlet, hem üniversite hem de özel sektör tarafından desteklenerek başarılı bir gelişim gösteriyor.
     Ege Üniversitesi olarak tarımsal teknolojilerin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda uzun yıllardır devam ettirttiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızı bir adım daha ileri götürerek dijital dönüşümü tarımsal uygulamalara aktarmak adına sahada gerçekleştirilecek uygulama projelerine başlamaya karar vermiştik. Bu aşamada Fakültemiz Alsancak Rotary Kulübü iş birliği, Agrovisio Tarım Bilişim desteğiyle ‘Tarımda Dijitalleşme Dijital Köy Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık.

Pandemi döneminde önemi daha da artan tarımda sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz unsurlar nelerdir? Sürdürülebilirlik açısından benimseyeceğiniz üretim şekilleri ne olacak?
     Dünya nüfusu büyük bir hızla artarken gıda ihtiyacı da aynı hızla artıyor. Artan bu ihtiyacı karşılayabilecek tek sektör olan Tarım sektörü de gittikçe ivme kazanıyor. Özellikle geçirdiğimiz zorlu pandemi süreçleri, tarımın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmış oldu.

Teknolojik sistemlerde farkındalık da artırılacak
     Gelinen bu noktada, Tarımda daha üretken, izlenebilir, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir gıda üretiminin temini için yeni projelere ihtiyaç duyuluyor. Dolasıyla, mevcut tarımsal üretim sisteminde acil bir dönüşümü gerektiriyor. Bu da ancak dijital dönüşüm ile birlikte yeni teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün olabilir. Tarımda, hem verimli üretim yapma zorunluluğu, hem de değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için, dijital tarım uygulamalarını kullanmak gerekiyor. Bu çalışmamızla birlikte, sürdürülebilir tarım kapsamında tarım arazilerinin, üreticilerin ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak yeni teknolojik sistem ve uygulamalar konusundaki farkındalığı da artırmayı hedefliyoruz.

Menemen’de yapılması planlanan Dijital Köy ne zaman hayata geçirilecek? Menemen’den sonra hangi bölgelerde gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
     Projemize Ekim-2020 itibariyle başlamış bulunuyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Menemendeki bir köyümüzde uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Devamında, öncelikle Ege Bölgesindeki diğer tarım havzalarında çalışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Ancak oluşturacağımız sistem sayesinde Türkiye’nin herhangi bir alanda hızlıca uygulamak mümkün olabilir.

“Derin öğrenme gibi teknikleri kullanmayı hedefliyoruz”
Proje kapsamında kullanmayı hedeflediğiniz yeni teknolojiler nelerdir?
     Proje kapsamında, uydu teknolojisi ve farklı algılayıcı platformlardan tarıma dair elde ettiğimiz verileri bütüncül bir yaklaşım ile değerlendireceğiz. Özellikle veri toplama ve toplanan bu verilerin değerlendirilmesinde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi teknikleri kullanmayı hedefliyoruz. Elde edilen veriler tekil olarak değil bütünleştirilerek sentez verileri üretilecektir. Projemiz ile tohum daha tarlaya ekilmeden önce başlayan izleme döngüsü hasada kadar devam ediyor. Bu süreçte akıllı ve bütüncül uygulamalar sayesinde toprak, bitki, su ve iklim parametreleri hassas bir şekilde toplanarak farklı bilim insanlarından oluşan uzman grubu tarafından sentez veriler üretilmekte ve bu verilerin üreticilerimizle anlık olarak paylaşımı sağlanabilmektedir. Böylece çiftçilerimiz ürünlerini, tarlasının durumunu bilimsel verilere dayalı bir şekilde hassas yönetebilme kabiliyetini kazandırabileceğiz.

Tarımda teknoloji kullanımının artması üreticinin hangi sorunu için en çok fayda sağlayacaktır?
     Seçilecek köyümüzün arazilerini dijital olarak uydu verileri ile izleyip üreticilerimize o bilgileri anlık ya da günlük olarak paylaşacağız. Bu sayede hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar sunmuş olacağız. Tarım sektöründe, mobil teknolojiler, uzaktan algılama uygulamalarının ve bilgi işlemin yaygınlaşması, küçük çiftlik sahiplerinin bilgiye, girdilere, pazara, finansa ve eğitime erişimini önemli ölçüde mümkün kılıyor. Bu teknolojiler, küçük çiftçileri dijital dünyada oluşturulan bir tarımsal üretim sistemine entegre etmek için müthiş fırsatlar yaratıyor.

Girdi maliyetleri nedeniyle üretmekten vazgeçen çiftçiler için, girdi maliyetini düşürecek teknolojik yöntemler nelerdir?
     Geliştireceğimiz çözümler sayesinde çitçilerimiz bitkisel üretimini uzaktan (evden) takip edebileceği gibi dijital veriler kullanılarak bitkiye, toprağa zamanında müdahale etme imkânı sağlanması mümkün hale gelecek. Bu da bir yandan verimde artışı sağlarken bir yandan da girdi maliyetlerinin düşürülmesinde önemli katkılar sağlayacak. Özellikle, üreticilerimizin gübre, ilaç ve akaryakıttan (enerjiden) tasarruf etmesine olanak sağlayacak bu projemizin sonucunda çevreyi dikkate alan sürdürülebilir tarımın önceliklerine uyumlu, üretimde verimi ve kaliteyi arttıracak olan “tarımda dijital dönüşüm sistemleri” çiftçilerimizin kullanımına hazır hale gelmiş olacak.

Çiftçilerin teknoloji kullanımına adapte olma sürecini değerlendirir misiniz? Proje kapsamında üretici eğitim alacak mı?
     Ülkemizdeki çiftçilerin tarımsal teknolojiler ile olan uyum düzeyi incelendiğinde maalesef düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedenlerinden tarım sektöründe nitelikli işgücünün yetersiz olmasıdır. Aynı zamanda, çiftçilikle uğraşanların yaş ortalamasının yüksek olması da tarımda yeni teknolojilerin kullanımını olumsuz etkileyen diğer bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle, işletme yüzölçümü düşük çiftçilerinin sayısının yüksek olması ve teknolojik gelişmenin gerekliliğine dair algıların zayıf olması ile birlikte bu yeniliklerin maliyetinin yüksek olacağına ilişkin yaygın bir kanı oluşuyor. Bu nedenlerden dolayı çiftçilerimizin teknolojiye bakış açıları olumsuz olabiliyor. Ancak, durum böyle iken yapılan birçok farklı çalışmalar sonucunda akıllı telefon, bilgisayar ve tablet kullanımının çiftçilerimizin arasında yaygın olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde ise tarımda dijital dönüşümü sağlama ve kullanabilme potansiyelinin de yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

“Çiftçilerimizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız”
     Bu bağlamda, çiftçilerimizin bu teknolojiyi kullanabilmesi için hem internet sitesi hem de cep telefonu uygulaması geliştirilecek. Geliştirilen bu uygulama çiftçimize tarlasının hangi bölgesinde sorun olabileceğini çok basit ve yalın bir dil kullanarak aktarabilecek. Ama ilk kullanım öncesi mutlaka çiftçilerimizle buluşarak bu teknoloji anlatacağız. Üretim sezonu boyunca üreticilerimizi sık sık ziyaret ederek hem onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız hem onları bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Tarımdaki teknolojik gelişmelerin tarımsal üretim sürecine entegrasyonu için bir dizi eğitim de planlanmaktadır. Çiftçilerimizin bu teknolojiye daha rahat uyum sağlayabilmesi, üretim ve üretimin kalitesini yükseltmek için düzenlenecek eğitimlerin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Akıllı sistemlerin maliyetlerini de üretici açısından değerlendirir misiniz?
     Çiftçilerimiz, üretimde bu teknolojilerin kullanımının verimliliği arttıracağını ve maliyetleri düşüreceğine yönelik olumlu yaklaşımları mevcuttur. Fakat diğer bir yandan, her ne kadar bu yeni teknolojileri kullanmak isteseler de yüksek maliyetler nedeni ile bu teknolojiye erişemeyeceklerini düşünüyorlar. Dünya’da ve ülkemizde bu veya buna benzeyen teknolojik hizmetleri sunan ticari firmalar yavaş yavaş gelişmekte olup hepsinin öyle veya böyle bir şekilde üreticiye bir maliyeti vardır. Gelişmiş ülkelerdeki işletme büyüklüklerinin yüksek olması, iyi bir tarımsal üretim planlamasının yapılmış olması ve daha birçok nedenlerden dolayı çiftçiye maliyeti düşük ama teknolojisi yüksek hizmetler sunulabiliyor. Tabii ülkemizdeki tarımsal yapıya baktığımızda işletme ölçeklerinin küçük olması, mekanizasyonun yenilenememesi gibi bir takım sorunlardan dolayı da bu teknolojilerin kullanımı durumunda birim alandan kaynaklanan maliyet artışlarına rastlamak çok mümkün görünüyor.
     Çiftçilerimize projemiz kapsamında sunulacak hizmetler onlara herhangi ek bir mali yük oluşturulmayacak. Tamamen milli ve yerli imkânlarla geliştirilen bu sistemde elde edilen veriler çok geniş bir uzman ve akademik grup ile birlikte değerlendirilip, sentezlendikten sonra, tamamen ücretsiz olarak üreticilerimizin bilgisine sunulacak.


+ Benzer Haberler
» Türkiye’nin balığı izmir’den gidiyor
» Kemeraltı esnafında kira zammı korkusu
» İthalat çiftçiyi vuracak
» “Seyahat acenteleri yoğun entübe halinde”
» “43 şehrin elektriğinden tasarruf edebiliriz”
» Türkiye’nin pandemi sınavı, gayrimenkulde yatırıma dönüştü
» Patateste pazar payını başka ülkelere kaptırdık
» Yerli kozmetikçiler ithalata ek vergi istiyor
» Akıllı Tarım Kentleri ile hedef 400 milyon TL
» Devlet yüz yüze eğitimde ‘sınıfta kaldı’


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 28.10.2020
  Ticaret 27.10.2020
  Ticaret 26.10.2020
  Ticaret 24.10.2020
  Ticaret 23.10.2020
  Ticaret 22.10.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni