• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

“Tarım ve gıda sektörleri ihracatı salgın döneminde başarılı bir sınav verdi”

27 Nisan 2021 Salı 08:00
12
14
16
18

“Tarım ve gıda sektörleri ihracatı salgın döneminde başarılı bir sınav verdi”

Gülle: Hedefimiz; bitkisel ve hayvansal ürünlerde katma değeri yüksek, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturması ile tarımsal desteklerin ve piyasa regülasyonunun en etkin şekilde sağlanması, tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonun daha üst bir seviyeye çıkarmak.

           SEDA GÖK      
     Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, tarım ve gıda sektörleri ihracatının salgın dönemde başarılı bir sınav verdiğini söyledi.
     Meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin 2020 yılının ilk 8 aylık döneminde en fazla ihracat artışı sağlayan sektörler arasında yer aldığını ifade eden Gülle, “Covid-19 salgın dönemini fırsata çevirdi” dedi.
     TİM olarak Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarım ve gıda ihracatçılarının sorunlarına çözüm bulmak, yeni pazarlara girmelerini sağlamak, katma değeri yüksek, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Gülle, ayrıca dünya ticaretinde ürün çeşitliliği, rekabet artışı ve iş süreçlerindeki değişim ve hızlanmanın hava kargo taşımacılığını ön plana çıkardığını söyledi. Gülle, genç ihracatçıların yüksek bilinç seviyesi ve hayal güçlerinin yarının Türkiye’sinde ihracatta fiyat rekabetinden bilgi rekabetine geçişte ülkemizin en büyük rekabet avantajı olacağına da vurgu yaptı. Hasat ve Ötesi Dergisi’nde değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlandıran TİM Başkanı İsmail Gülle ile sektördeki gelişmeler, tarım ve gıda ihracatındaki hedefleri ve bu alanda yapacakları çalışmalar üzerine konuştuk.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü salgın ortamında Türkiye geneli tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın genel seyrini değerlendirebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde TİM özelinde tarım ve gıda ürünleri ihracatı konusunda atılması gereken adımlar ve izlenmesi gereken yol haritasını belirleme konusunda bir hazırlık çalışması var mıdır?
     Salgın birçok sektörümüzü ister istemez olumsuz etkilerken, tarım ve gıda sektörleri başarılı bir sınav verdi. Küresel ticaretin neredeyse durduğu, ülkemizin ihracatının da önceki yılın aynı dönemine göre en büyük daralmayı yaşadığı geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında tarım sektörlerimizde artış yaşandı. Nisan ayının en güçlü performansına imza atan sektörler ise yüzde 45,6 artışla 198 milyon dolara ulaşan Fındık ve Mamulleri, Yüzde 15,2 artışla 144 milyon dolara ulaşan Meyve Sebze Mamulleri ve Yüzde 5,1 artışla 119 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Yaş Meyve ve Sebze sektörümüz oldu. Tarım sektörlerinin bu başarılı performansını daha da ileriye taşımak ve gümrüklerimizde, pazarlarımızda ve ihracat sürecinde tarım sektörü ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlarını çözmek adına tarım sektörlerimizle Sektör Kurulu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıların çıktılarını ve tarafımıza ulaşan talepleri Ticaret Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklarımızla paylaşıyoruz. Hükümetimiz de jet hızıyla ihracatçılarımızın sorun ve taleplerine karşılık veriyorlar.

Türkiye’nin toplam tarım ürünleri ihracatı 20 milyar dolar düzeyinde. Yaş meyve sebze ve sebze-meyve mamullerinin payı ise yüzde 20 mertebesinde. Salgının ilk aylarında yaş meyve sebze ve mamul özelinde baktığımızda dikkat çekici ihracat artışlarına şahitlik ettik. Bu çerçevede, 2020 yılının ilk sekiz ayının ihracat değerlendirmesini yapar mısınız? Artışın devamı niteliğinde öngörüleriniz nelerdir?
     Yaş Meyve Sebze ve Meyve Sebze Mamulleri sektörleri geride bıraktığımız yıl 3,8 milyar dolarlık ihracatla, 2019 yılı ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoruna önemli katkı sağladı. Bu yılın geride bıraktığımız döneminde de tüm tarım sektörlerimiz artan talebe başarılı bir şekilde karşılık vererek, birçok sektörümüzün ihracatında daralmalar yaşanırken artış yaşayan sektörlerimiz oldu. Öyle ki, Yaş meyve ve sebze, Hububat ve Meyve Sebze Mamulleri sektörleri, pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansını gösterdiler. 2019 yılının aynı dönemine göre; “Yaş Meyve ve Sebze” sektörü %23,8 artışla 1,5 milyar dolarlık, “Meyve Sebze Mamulleri” sektörü ise %5,3 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayında Yaş Meyve Sebze sektörü ihracatında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre en çok artış sağlayan sektör olurken, Meyve Sebze mamulleri en çok artış sağlayan üçüncü sektör oldu. Aynı zamanda her iki sektörümüz de tarihinin en iyi Ağustos ayı ihracat rakamına ulaştı. Tüm tarım sektörlerimizde olumlu performansın yılsonuna kadar devamını öngörmekteyiz. Yıllık bazda 2020 yılında her iki sektörün de ihracatta yeni bir rekor kıracağına inancımız tam.

Meyve-Sebze mamulleri anlamında ABD pazarının en büyük pazarımız durumunda olduğunu görüyoruz. Son dönemde yaş meyve sebze özelinde Uzakdoğu pazarına odaklanıldığını görüyoruz. Bu yönde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın ortak çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. TİM bu çalışmaların neresinde? Bu konuda geliştirilen politikalar hakkında bilgi verir misiniz?
     TİM olarak, tarım sektörlerinde faaliyet gösteren İhracatçı Birliklerimizin temsilcileri, ilgili bakanlık ve kurumların temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantılarımızda Uzakdoğu ile ilgili çalışmalar da gündemimizde sıkça yer alıyor. Meclisimiz tarafından sektör temsilcilerimiz ile beraber, Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile belirli periyodlarda ortak toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda; Pazar çeşitliliği sağlamak, bunun için de sektörümüzdeki engelleri kaldırarak, yeni fırsatlar oluşturmak önemli gündem maddemiz arasında. Sektörlerimizin ihracattaki tüm sorunları ele alıp, çözüm yollarını istişare ediyoruz. Hedefimiz; bitkisel ve hayvansal ürünlerde katma değeri yüksek, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturması ile tarımsal desteklerin ve piyasa regülasyonunun en etkin şekilde sağlanması, tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonun daha üst bir seviyeye çıkarmak.
 
Türkiye uçak kargo ihracat modelinde iyi bir sınav verdi. Bu alandaki hedefleriniz ve özellikle tarım özelindeki hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
     Covid-19 salgını; ekonomik, teknolojik ve lojistik gelişmeler, pazar yapılarında birtakım değişimlere yol açtı. Bu dönemde, ticaretin hızlı ve güvenilir bir şekilde sürdürebilmesi adına hava kargo ulaşımı ön plana çıktı. Öte yandan, dünya ticaretinde ürün çeşitliliği ile birlikte rekabetin artması kaçınılmaz olurken, iş süreçlerinin hızlandırılması açısından hava kargo taşımacılığı giderek önem kazandı. Özellikle, kolay bozulan ve katma değeri yüksek ürünlerin hızla ulaştırılma ihtiyacı, dünyanın her noktasına hızlı şekilde gönderebilen uçak kargo sisteminin günümüzde önemini daha da çok artırdı. Ürünlerin hedef pazarlara çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilmek ve uçak kargo ihracat modelinin daha çok ihracatçımız tarafından kullanılabilmesi amacıyla Meclisimizce çalışmalarımız devam etmektedir.

TİM Tarım Kurulu’nun çalışmaları ne aşamada? Bu yapının işlevi, hedefleri ve çalışma takvimi hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki tarım stratejisinin belirlenmesinde tarım komisyonunun işlevi tam olarak ne olacak?
     TİM Tarım Kurulu olarak, pandemi döneminde toplantılarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda; gıda sektörü özelinde sanal fuarların yapılması, yeni pazarlara giriş amaçlı dijital faaliyetlerin desteklenmesi konularını ele aldık ve bu konularda somut adımlar attık. İhracatçılarımızın tüm sorunlarının çözümü kapsamında TİM Sanal Fuar Komitesi’ni hayata geçirdik. İhracatçı Birliklerimiz ile görüşerek, sanal fuar taleplerini topladık ve bir yol haritası çıkardık. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile sürekli temas halindeyiz. Toplantılarımızda üreticilerimizin sorunları ve ihracat adımlarımız ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Meclisimizce, sektör/alt sektörler bazında mevcut durum, sorunlar, çözüm önerileri ile stratejik hedeflere ulaşmada izlenecek yol haritasına ilişkin ortak görüşler derlenmekte ve ülkemizin gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe yer alan küresel tedarik zincirlerine yönelik her türlü politika önerilerine katkı sağlayıp, çözüm üretiyoruz. Küresel dünyada rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir tarım sektörü hedefliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, tarım-gıda sektöründeki gelişmeleri ve atılması gereken adımları yakından takip ediyoruz. Gerek verimlilik artışı gerekse güvenlik konularında doğru adımların atılması için ihracatçılarımızla ve hükümetimizle yakın temas içinde çalışmalarımız sürdürüyoruz.

Ege Bölgesi hep ilkler ile ihracat tarihinde yer aldı. Bu pencereden baktığımızda son olarak Genç İhracatçılar Konseyi’ni Türkiye geneline yaymak gibi bir projeniz var mı?
     Sizin de belirttiğiniz gibi Ege Bölgemiz ihracatımızda birçok ilke imza attı. Bunlardan biri de Genç İhracatçılar Konseyi. Konseyin açılışında yer alarak, çalışma prensibini yakından gözlemledik. Genç İhracatçılarımızın içinde yer aldığı bu oluşumla, ülke ihracatımıza yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum. Entelektüel sermaye, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik gibi unsurların önem kazandığı bu dönemde 3 bin kişiye ulaşan inovaTİM ailemizin kıymetli gençleri başta olmak üzere, düzenlediğimiz tasarım yarışmaları ile de ülke sathındaki tüm gençlerimize destek vermeyi görev edindik. Bu konuda çalışma yapan başta EİB olmak üzere, tüm birliklerimize de destek vermeye hazırız. Gece gündüz tüm dünyaya mal ve hizmetlerimizi götürürken, kadınıyla, erkeğiyle ve gençleriyle 95 bin girişimciye ulaşan İhracat Ailemizi daha da büyütmek adına, ihracat farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin yüksek bilinç seviyeleri ve hayal güçleri, yarının Türkiye’sinde ihracatta fiyat rekabetinden bilgi rekabetine doğru ilerlediğimiz dünya içerisinde ülkemizin en büyük rekabet avantajı olacak. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki iddiası her alanda tasarıma, inovasyona imza atan ve başarılara koşan genç yeteneklerimizle yükselecek. Gençlerimizin her alanda önünü açarak, aynı hedefe; parlak bir geleceğe, emin adımlarla kol kola yürüyebiliriz. Bu bizim elimizde. TİM olarak, bu konuda elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.

Son olarak ayakkabı sektöründe sanal fuar başarısı ile Ege Bölgesi isminden söz ettirdi. Bu modeli tarım sektörüne de aktarmayı planlıyor musunuz? Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda özel hassasiyetleri var, TİM olarak da Sanal Fuar Komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Bunun projelere yansımalarını değerlendirir misiniz?
     Sanal fuarlar ve heyetler, pandeminin hayatımızı ve ticareti kısıtladığı bu dönemde ihracatçılarımıza çok önemli katkılar sağladı. Bugüne kadar yaptığımız 4 sanal fuarın sonucunda toplamda 155 Türk firmamız 120 farklı ülkeden 115 bin yerli ve yabancı firma ve fuar ziyaretçisi ile toplamda 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirmesine katkı sağladık. Yılsonuna kadar bu fuarları en az ikiye katlamak istiyoruz. Sanal fuar çalışmalarını pandemi dönemi bitse bile 2021 sonrası da devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin ilk sanal fuarı “Shoedex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı”nı 01 – 04 Haziran 2020 tarihleri arasında 31 firmanın katılımı ile gerçekleştirdik. Fuarı 59 farklı ülkeden 300’ü aşkın yabancı firma ziyaret etti. Fuarda 200’ün üzerinde video konferans görüşmesi yapıldı. Bu fuarın ikincisini de Ekim – Kasım ayı içinde planlanıyoruz. Tabi, ayakkabı sektöründe başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu fuarımızı, diğer sektörlerimizde de uygulamak istiyoruz. Özellikle pandemi döneminde en başarılı sektörlerimizin başında gelen ve ihracatını sürekli artıran tarım sektörümüzü de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bu konuda ilk adımı TİM olarak, Ticaret Bakanlığımızın himayesinde Türkiye’nin ilk yerli ve milli sanal fuarı Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı 22 – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 61 firma katılımı ile gerçekleştirdik. Herkese açık olan fuarı toplam 100 bin kişi ziyaret ederken fuar alanına da 60 binin üzerinde ziyaretçi giriş yaptı. Bu hususta, EİB’in tarım sektörümüze yönelik etkinliğinin de bizler için yeri ve önemi çok büyük. TİM olarak, bu konuda yapılan çalışmalara liderlik etmeyi ve destek vermeyi sürdüreceğiz.


+ Benzer Haberler
» İzmirli aile şirketleri arasındaki eko-sistem büyümeyi tetikliyor
» Ege Orman Vakfı, ‘Sıfır Karbon Gelecek’ için çalışıyor
» Tekstilde iş var, eleman yok
» Çelik üreticisi, DİR’e sınırlama istiyor
» Hibrit çalışma modeli İzmir’e avantaj olacak
» “Çandarlı Limanı ‘rüzgâr’ın üssü olsun”
» Yeni satış kanalları oluşturup, ‘Sürdürülebilirlik’ ile yol alacak
» Enerji deposu ‘hibrit konteyner’ geliyor
» “STK’lar 5 yıl içinde altın çağını yaşayacak”
» Pastane kültüründe kişiye özel ürün dönemi


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 29.11.2021
  Ticaret 27.11.2021
  Ticaret 26.11.2021
  Ticaret 25.11.2021
  Ticaret 24.11.2021
  Ticaret 23.11.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni