• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Tanju Tuna ►TİM’den SESLER
12
14
16
18
19/10/2020 06:34
Serbest Bölgeler

TİM DANIŞMANLIK
danismanlik@tim.com.tr
www.tim.com.tr

     Dünya ticaret hacminin 20 Trilyon dolar civarında olduğu düşünülürse, bu pastadan olabildiğince pay almak, her ülkenin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır. Dünyadaki hemen her ülke yönetimleri, ekonomik kalkınmanın lokomotifi olan bu tür ticari faaliyetlerini arttırmak amacıyla, maliyet avantajları sağlayan, mevzuatı basitleştiren ve bürokrasiyi azaltan bir takım düzenlemeler yaparak firmalarına destek vermeye çalışıyorlar.

     6 Haziran 2020 tarihli “İhracatta Devlet Destekleri” başlıklı yazımda bu konuya kısmen değinmiştim.
     Bu yazımda ise, konuyu destekleyen ve tamamlayan “Serbest Bölgeler” konusuna ana hatları ile değineceğim.  

Serbest bölgeler;
     Bir ülke sınırları içeresinde olan, ancak, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.  
     Serbest Bölgeler,  Cumhurbaşkanı Kararı ile yer ve sınırları belirlenen bölgelerdir.
     Serbest Bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu’nca (Y.P.K.) uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.

     Ülkemizde, 06.06.1985 tarih ve 3218 sayılı “Serbest Bölgeler Kanunu” nun kabul edilmesiyle, Serbest Bölgeler resmen kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamışlardır. Şu an için, 18 adet Serbest Ticaret Bölgesi mevcut olup, 2018 yılı itibariyle bu bölgelerden yapılan ticaret hacmi 21 milyar dolara ulaşmıştır.

Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı
     • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,  
     • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
     • İşletmeleri ihracata yönlendirmek,  
     • Uluslararası ticareti geliştirmek.  

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar
     • Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı
     • Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı
     • Kâr Transferi İmkânı
     • Ticaret Kolaylığı İmkânı
     • Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı
     • AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı
     • Eşitlik Prensibi
     • Zaman Kısıtlaması Bulunmaması
     • Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı
     • Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı
     • Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı
     • Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi
     • Stratejik Avantaj
     • Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı
     • Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı

Serbest Bölgeler ile ilgili temel bilgiler;
     • Bölge Kurucu ve İşleticisi (B.K.İ.): Yeni bir serbest bölge kurulması için gerekli olan yatırımları ya da mevcut bir serbest bölgenin altyapısının yenilenmesi, iyileştirilmesi veya bölgede ihtiyaç duyulan yeni yatırımları, Bakanlık ile akdedilecek sözleşmelerle belirlenecek yatırım taahhütleri kapsamında yapmak ve bu bölgeyi işletmek üzere Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişileridir.
     • İşletici: Serbest Bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler.
     • Faaliyet Ruhsatı: Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, “Faaliyet Ruhsatı” almaları gerekmektedir. Ruhsat almak için “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu” nu doldurup, müracaat ücreti olan 5.000 ABD dolarını yatırdığına dair makbuz ile Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
     • Bölgede günde yirmi dört saat ve haftada yedi gün çalışma yapılabilir
     • Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunların yanlarında bir iş akdine göre çalışan işçiler hakkında yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri uygulanır.
     • Türkiye’den Bölgeye sevk edilen mallar, dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir.
     • Bölgeden yurtdışına ve Türkiye’ye daha ileri derecede işlem görmek üzere mal gönderilebilir.
     • Bir parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere Bölge Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü onayı ile İşletici, B.K.İ. ya da Kullanıcı tarafından Bölgeye getirilen Türkiye çıkışlı mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.
     • Bölgeden, Türkiye’ye sevk edilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ithal edilmiş sayılır.
     • Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete veya Türkiye’den yabancı bir memlekete gitmek ya da yabancı bir memleketten Türkiye’ye gelmek üzere Bölgeden geçen/geçirilen eşya, Bölgede “Transit” halinde sayılır. Transit olarak geçen/geçirilen eşyanın, Serbest Bölgede aktarma edilmesi, karaya çıkarılması veya bir süre kalması transit halini değiştirmez.
     • Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla Serbest Bölge limanına getirilen eşyanın, deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir Serbest Bölge limanına sevki “Aktarma” sayılır
     • Kullanıcılar, Bölgeden yurtdışına veya Türkiye’ye toptan satış yaparlar. Kullanıcılar ve Bölgede depo kiralayan firmalar, Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek kaydıyla, aynı Bölgedeki diğer Kullanıcılara toptan satış yapabilir veya mallarını toptan devredebilirler
     • Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedelleri, Özel Hesap, hizmet ve işçi ücretleri ile ikramiyeleri ve kiralara ilişkin ödemeler dövizle yapılır. Cumhurbaşkanı ödemelerin Türk Lirası ile yapılmasına karar verebilir.
     • Bölgede yatırımda bulunan Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, sermayelerinin nakdi kısmını döviz olarak getirirler.
     • Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermaye kuruluşları veya Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, Bölgeye döviz olarak getirdikleri nakdi, ayni ve gayri maddi haklarla ilgili sermayelerini ve bunlardan elde ettikleri her türlü kazanç ve iratlarını satış ve/veya tasfiye bedellerini, istediklerinde Türkiye’nin diğer kesimlerine ve yurtdışına transfer etmekte serbesttirler.
     • Türkiye’de yerleşik kişilerin Bölgeye ihraç etmiş oldukları nakdi sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin Türkiye’nin diğer kesimlerine transferi serbest olup, ayni sermayenin ihracı ise Müsteşarlığın iznine tabidir. Söz konusu nakdi ve ayni sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin yurtdışına ihracı ise serbesttir.

Önceki Yazılar :
Haberler
  İhale Özetleri

  30 Kasım 2020 Tarihli ve 31320 Sayılı Resmi Gazete

  Karayollarında Durum

  İyileşen hasta sayısı 4 binin üzerine çıktı

  Hisarcıklıoğlu: Ekonomideki sorunları istişare ile çözeceğimize inanıyoruz

  29 Kasım 2020 Tarihli ve 31319 Sayılı Resmi Gazete

  Günlük vak’a sayısı 30 bini geçti

  Dövizin %5 artışının iç borca faturası; 13,7 milyar TL

  SMA hastalığında güncel tedaviler çalıştayı düzenlendi

  Rüzgarda çifte rekor

  Çin’de üretilen Teslalar’ın Avrupa’ya ihracatı başladı

  Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar TL’yi aştı

  İlaç kullanım onayları artık elektronik ortamda

  SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

  ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  T.C. İZMİR İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

  Markalı ürünlere talep arttı, patent başvuru sayısı 160 bine ulaştı

  İndirim günlerinde dikkatli olan karlı çıkar

  Piri Reislilerin resimleri Da Vinci’nin evinde

  Sivri: Kazanılan zamanı kaybetmeden reformlar hayata geçirilmeli

  “Yeni teknolojilerle ve modellerle eğitimi harmanlamamız gerekiyor”

  Tesla, “süper şarj kolonları” için Çin’de yeni bir fabrika kuruyor

  Audi ve Alibaba, araç içi uygulamalar için işbirliği yapacak

  Koçtaş, Kasım ayında İzmir’de 3 yeni Fix mağazasını hizmete açtı

  Bornovalı kadınlar eğitimde eşit

  “Gece kombi kapatmak tasarruf sağlamaz”

  E-ticaretin çılgın ayında kesintisiz alışveriş

  Sosyal konutlarda tadilat devam ediyor

  Berat Albayrak’ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

  Damızlık alabalığa destek devam ediyor

  Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay ertelendi

  Atradius: Covid’in ardında bırakacağı miras, Avrupalı şirketlerin karlılığını tehdit edecek mi?

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  Sürdürülebilirlik Oscar’ı Buca Belediyesi’ne

  Türkiye’de girişim yatırımları 2,2 milyar dolara ulaştı

  5021 Sokak’ın çehresi değişti

  Satranç şampiyonları ödüllerini Başkan Arda’dan aldı

  Halkbank’tan, IBAN numarası olmadan 7/24 para transferi kolaylığı

  Ticket Restaurant Edenred, B2B Excellence Awards’ı almaya hak kazandı

  CarrefourSA “Franchise” sistemi başlattı

  SunExpress, yolcularına daha fazla esneklik sunuyor

  2021 yılı için ücret artışı beklentisi yüzde 13,8

  Hyundai üreteceği yeni SUV modelinin adını paylaştı: Bayon

  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

  Deri sektörünün ‘küresel’ buluşması için geri sayım

  İzmir’de deprem uzmanı mimarlar yetişiyor

  Çeşme’de konut talebi patladı

  Bayraklı Belediyesine ‘Sürdürülebilir iş ödülü’

  Narlıdere parklarına ‘Çocuk Hakları’na özel oyuncak

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 30.11.2020
  Ticaret 28.11.2020
  Ticaret 27.11.2020
  Ticaret 26.11.2020
  Ticaret 25.11.2020
  Ticaret 24.11.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni