• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Sürdürülebilir pamukla dışa bağımlılık azalacak

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:00
12
14
16
18

   ► İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon: Küresel pazarlardaki bilincin gelişmesiyle, dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir pamuğa olan talep gün geçtikçe artıyor.

     Beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğu Türkiye’deki üretim süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayan İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD), sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda dünyada önemi gittikçe artan “Better Cotton” lisanslı pamuğu Türkiye’de üreterek, Türk sanayicisinin pamukta dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
     Pamuk üretimi konusundaki aktörleri bir araya getirerek pamuk üretiminin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik projeler yürüten İPUD, hem uluslararası Better Cotton standardının geliştirilmesi hem de bu standardın Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyor. Ticaret Gazetesi sorularını yanıtlayan İPUD Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, Better Cotton’un  Türk pamuk ve tekstil sektörü için önemine değinerek, bu standartta üretim yapmanın pamuk çiftçisi için faydalarını anlattı.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği hakkında bilgi verir misiniz?
     İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, İPUD; 2013 yılında kurulmuş, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur ve üyelik tabanı, tarladan hazır giyime pamuk sektörünün tüm kurumlarını kapsar. İPUD’un amacı; Türkiye’deki pamuk üretim süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmektir.
     Dünyada sürdürülebilirlik kavramının ulusal politikalara yön verdiği bir dönemde, tekstil sektörünün ihtiyacı olan sürdürülebilir standartlara sahip pamuğun Türkiye’de üretilerek, dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizde pamuk üretiminin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi tüm sektör açısından öncelikli öneme haizdir. Bu amaç doğrultusunda İPUD,  Better Cotton Inititative (BCI)  ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde Better Cotton standardının Türkiye’de uygulanmasından sorumludur.

Better Cotton Initiative ve Better Cotton Standardı nedir?
     Dünyanın lider tekstil ve hazır giyim markaları sosyal ve çevresel uyum politikalarına ek olarak tedarik zincirlerinde sürdürülebilir pamuk kullanımını talep etmektedirler. Better Cotton Initiative (BCI) bu kapsamda dünyanın birçok ünlü markası ve geniş bir yelpazede sivil toplum örgütleri ile çalışan çok paydaşlı bir kurumdur ve amacı tedarik zincirlerini dönüştürerek sürdürülebilir pamuğun ana ticari ürün olarak yaygınlaşmasını sağlamaktır.
     “Better Cotton”, pamuk üretiminde çevre üzerindeki baskının azaltılması ve pamuk üretimi ile geçimini sağlayan ailelerin refah seviyelerinin iyileştirilmesini hedefleyen uluslararası bir sürdürülebilirlik standardıdır. Bu standart, pamuk üretiminde zirai ilaç, gübre, su gibi girdilerin etkin kullanımını, toprak sağlığının ve doğal yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesini ve ayrıca tarım çalışanlarının refahının arttırılmasını hedefler. Better Cotton Initiative (BCI) tarafından dünya genelinde 5 kıtada ve 23 ülkede uygulanmaktadır. 2016 yılı itibarıyla “Better Cotton” lisansı ile üretilen pamuk miktarı dünya pamuk üretiminin %14’üdür. Better Cotton Initiative (BCI)’in 2020 hedefi ise dünya pamuk üretiminin %30’una ulaşmaktır.

Better Cotton pamuğunun diğer pamuktan farkı nedir? Daha kaliteli midir?
     Kalite dediğimizde sadece pamuğun fiziksel özellikleri değil yetiştirilme şartları da akla geliyor. Pamuğun doğru miktarda su kullanılarak üretilmesi, toprağı çoraklaştırmayacak şekilde yetiştirilmesi, gereksiz zirai ilaç kullanılmaması, doğal yaşama zarar verilmemesi, pamuk üretiminde çocuk işçi çalıştırılmaması gibi birçok koşul pamuğun üretim sürecinin sürdürülebilirliğini belirleyen faktörlerdir. Better Cotton lisanslı pamuk, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilir üretim süreçleri neticesinde uluslararası tedarik zincirlerinde aranan vasıflarda bir pamuk olup, sadece fiziksel elyaf özelliklerine bakıldığında konvansiyonel pamuktan fiziksel olarak farklı değildir.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneğinin bu kapsamdaki faaliyetleri nelerdir?
     İPUD öncelikle pamuk çiftçilerini doğrudan takip edebilecek yerel kurumlarla işbirliği yapar. Bu kurumlardaki proje yöneticilerini ve saha personellerini standardın gereklilikleri konusunda eğitir ve pamuk üretim sezonu boyunca destekler. Yerelde bu kurumların yaptıkları çiftçi eğitimlerine ek olarak bölgesel çapta çiftçi, işçi eğitimleri düzenler. Ayrıca gerçekleştirilen üretimin standarda uygunluğunu kontrol etmek için arazi ve yerel ortak denetimlerini gerçekleştirir ve elde edilen sonuçları raporlar. Pamuk üretimi konusundaki aktörleri (araştırma enstitüleri, üniversiteler, özel kişi ve kurumlar) bir araya getirerek daha sürdürülebilir pamuk üretiminin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik projeler yürütür. Tüm bunlara ek olarak yerel ortakların derlediği verileri kontrol eder, düzenler ve raporlar. Ayrıca BCI ile iletişimi kurarak hem uluslararası Better Cotton standardının geliştirilmesi hem de bu standardın Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yürütür.

Türkiye’deki Better Cotton üretim rakamları nedir?
     2013 yılında ilk Better Cotton hasadı gerçekleştirilen Türkiye’de yıllar içindeki üretim miktarları tabloda gösterilmiştir.
İPUD, hem daha fazla pamuk üretim yöresini hem de daha fazla pamuk çiftçisini bu  üretim sürecine dahil etme hedefindedir.

TÜRKİYE BETTER COTTON ÜRETİMİ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Üretim Alanı (hektar) 7.237 12.712 13.041 15.651 20.376 25.974
Çiftçi Sayısı 278 534 441 342 791 962
Kütlü Üretimi (ton) 34.517 60.445 60.680 77.999 106.023 135.788
Kütlü Üretiminin Lif karşılığı (ton) 14.443 22.969 23.058 29.639 41.351 52.957

Better Cotton Türk Pamuk ve Tekstil sektörü için neden önemlidir?
     Küresel pazarlarda sürdürülebilirlik konusunda bilincin gelişmesi, dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir pamuğa olan talebin gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. Zaman içerisinde sürdürülebilir pamuğa olan talebin hızla artmaya devam edeceği ve önemli pamuk üreticisi ülkelerin er ya da geç bu dönüşümü gerçekleştireceği öngörülmektedir. İPUD olarak Türkiye’deki pamuk üreticilerinin bu dönüşümü gecikmeden gerçekleştirmesini hedeflemekteyiz. Gün geçtikçe birçok ülke tarafından yaygınlaşarak uygulanan Better Cotton üretim standardının Türkiye’de de uygulanmasını sağlayarak hem Türk pamuğunun çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda daha sürdürülebilir süreçlerle üretilmesine hem de Türk pamuk, iplik, tekstil ve hazır giyim sektörünün bu yönde uluslararası pamuk talebine ayak uydurabilmesine katkıda bulunmuş oluyoruz.

Better Cotton standardında üretim yapmanın pamuk çiftçisi için faydası nedir?
     Better Cotton standardının ana hedefi pamuk üretiminde gübre, ilaç, su, mazot gibi girdilerin kullanımını en uygun düzeye çekerek girdi maliyetlerini düşürmek, aynı zamanda verim kaybı yaşamadan toprak ve çevre sağlığını koruyarak üretim yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Better Cotton standardının ülkemize faydası üç türlüdür: Toprağın ve doğal yaşamın uzun dönemler boyunca sonraki nesillere sağlıklı aktarılabilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülerek üreticilerimizin karlılığının arttırılması ve küresel piyasalarda yaygınlaşan sürdürülebilir pamuk talebini yerli kaynaklarla üreterek  ülkemiz içerisinde yaratılan katma değerin arttırılması.

Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretiminin yaygınlaştırılması nasıl sağlanır?
     Türkiye’de pamuk üretiminin sürdürülebilir dönüşümünün sağlanması ve Better Cotton standardının ülke genelinde yaygınlaştırılması sanıldığı kadar zor değildir. Bu çerçevede, bakanlık gözetiminde uygulanmakta olan İyi Tarım Uygulamaları (ITU)’nın pamuk üretiminde de yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. İyi Tarım Uygulamaları (ITU) standardının üretim süreçlerine bakışı ve uygulamaları Better Cotton kriterlerine oldukça yakındır.
     Sürdürülebilir pamuk tarımının ülke sathında yaygınlaşmasını sağlamak için pamuk üreticilerimize de  devlet tarafından sağlanan İyi Tarım Uygulamaları (ITU) teşvik programına dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanında çiftçilerin kendi başına altından kalkamayacağı, ancak kamunun altyapı yatırımları ile iyileştirilebilecek konular vardır. Örneğin kapalı, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarımızın sanayi atıklarından arındırılması, boş zirai ilaç kutularının toplanması gibi konular çiftçilerin bireysel olarak çözemeyeceği konulardır ve kamunun müdahalesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, yasaklı ilaçların kontrolünden zirai ilaç uygulayıcılarının koruyucu kıyafet kullanımına, pamukta çalışanların yasal haklarının gözetilmesinden yaşam ve ulaşım konularının düzenlenmesine kadar konuların kontrollerinin ilgili bakanlıklar tarafından daha etkin hale getirilmesi önemlidir.
     Ayrıca pamuk, iplik, tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki paydaşlarımızın, bulundukları sektörleri daha sürdürülebilir kılmak adına Better Cotton ve Türkiye’deki uygulayıcısı olan İPUD’a desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.


+ Benzer Haberler
» Kemeraltı’nın tek sıcak demircisi
» “Yürürlükteki sistemde 3-5 puan bile önemli”
» Müze gelirlerinde yüzde 59,70’lik artış
» Beledi dokumacılığı kadınların elinde
» Kriz ‘eşimi çalıştırmam’ zihniyetini rafa kaldırdı
» Dondurma ve bakır ustaları İEF’de
» Sağlıklı kışlık hazırlarken dikkat!
» ‘Duvarsız Okullar’ dünyada 20 milyondan fazla çiftçiyi eğitti
» Altın’ın fiyatı 5 yılda yüzde 300 arttı
» Yabancının dişi Türk hekime emanet


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 17.09.2019
  Ticaret 16.09.2019
  Ticaret 14.09.2019
  Ticaret 13.09.2019
  Ticaret 12.09.2019
  Ticaret 11.09.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni