• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Selçuk Karaata ►YARINI TASARLAMAK
12
14
16
18
25/11/2021 06:56
Küresel Teknoloji Devrimi 2020

     RAND Corporation Ulusal Güvenlik Araştırma Bölümü biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme teknolojileri ve bilgi teknolojileri gibi önümüzdeki yıllarda dünyada büyük ve önemli küresel etkisi öngörülen alanlara yönelik bir araştırma raporu yayınladı. Küresel Teknoloji Devrimi 2020, Derinlemesine Analiz başlıklı bu raporda, belirtilen küresel teknolojilerde 2020 yılına yönelik öngörüler ve küresel etkiler ortaya koyulmuştur. Daha önemlisi tüm dünyadan temsili 29 ülkenin bu teknolojilerin önemli uygulama alanlarında günümüzdeki konumları değerlendirilmiştir.

     Dünyanın biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak küresel teknolojik bir devrim sürecinde olunduğu tespitinden yola çıkılarak hazırlanan bu raporda, 2020 yılına yönelik önemli toplumsal ve sosyal etkileri öngörülen ve bu 4 teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek 16 teknoloji uygulama alanı belirlenmiştir. Bu alanlara örnek olarak ucuz güneş enerjisi, kırsal kablosuz iletişim, giyilebilir bilgisayarlar, kuantum şifreleme, hibrid arabalar, geliştirilmiş teşhis ve ameliyat yöntemleri ve yeşil üretim verilebilir. Rapor detaylı bir şekilde bu teknolojilerin teknik ve uygulama olarak 2020 yılında bir market değeri olarak ortaya koyulabilme potansiyelini, buna engelleri ve bunu kolaylaştıracak faktörleri ortaya koymuştur.

     Sonuç olarak 29 ülke; teknoloji kapasiteleri, teknolojik alan uygulamalarına engeller ve teşvikler göz önünde bulundurularak belirlenen 16 alandaki uygulayabilme potansiyeline göre 4 ana grupta toplanmıştır. İlk grup, Kuzey Amerika, Batu Avrupa, Avustralya ve Japonya – Kuzey Kore gibi Doğu Asya gelişmiş ekonomilerinden oluşan ve bu 16 uygulama alanından en az 14 tanesinde potansiyele sahip ülkeler olarak verilmiştir.

      Bu ülkeler genel olarak çok iyi derecede bilim ve teknoloji (B&T) kapasitesi ve teşviklerin çokluğu – bariyerlerin azlığı nitelikleri ile tanımlanmışlardır. Asya’nın geri kalanı ve Doğu Avrupa ülkelerinden oluşan ikinci grup ise 10-12 uygulama potansiyeli, çok iyi derecede B&T kapasitesi, yüksek sayıda teşvik ama aynı zamanda yine yüksek sayıda bariyer varlığı olan ülkeler olarak verilmiştir. Latin Amerika ülkeleri, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşan 6-9 oluşturmuştur.

     Bu grup çok iyi B&T kapasitesi olmayan ve hem bariyer hem de teşvik sayısının az olduğu ülkeler olarak ortaya çıkmıştır. Son grup ise Afrika’nın büyük bir bölümü, Orta Doğu, Karaip ve Pasifik Adalarından oluşan 1-5 teknoloji uygulama alanı potansiyelli ülkelerdir. Bu ülkeler genel olarak B&T kapasitesi açısından zayıf ve bariyerlerin teşviklerden fazla olduğu ülkelerdir.

     Biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme ve bilgi teknolojilerinin entegre bir biçimde gelişmesiyle ortaya konabilecek bu teknolojik gelişmeler, sağlık, enerji, sosyal hayat, askeri teknolojiler, çevresel etkiler, yönetişim, toplumsal güvenlik ve refah, ekonomik-ticari kalkınma gibi birçok alanda etkiye sahip olacaktır. Bundan dolayı ülkelerin ve toplumların gelişimi, refah düzeyi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi açısından bu teknolojik alanlardaki gelişmeler önemli bir konuma sahiptir.

     Özellikle bizim ilgi alanımızı oluşturan nanoteknoloji RAND raporunda belirtilen 16 alandan 15’inde etkiye sahip bir alan olarak belirtilmiştir. Bundan dolayı Türkiye’de geliştirilebilecek bir nanoteknoloji politikası sürecinde bu raporun göz önünde bulundurulması daha da önemli bir hale gelmektedir.

     Bu raporda teknolojik gelişmelerin 2020 uygulanabilirliğini ölçebilme adına 10 ana bariyer ve itici güç ortaya konmuştur.
Bunlar;
1. Maliyet ve Finansman: teknolojiye erişim, gerekli altyapının kurulması ve kullanılması ile insan kaynaklarına yatırım için gerekli finansmanın sağlanması.
     2. Kanunlar ve Politikalar: ülke öncelikleri – amaçları, mevcut koşullara ve toplumsal yapıya göre değişebilecek teknoloji uygulamaları için uygun çevre koşullarının ortaya konması.
     3. Sosyal Değerler, Kamuoyu ve Politikalar: teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin nasıl algılandığını ve uygulanabilirliliğini etkileyecek din, gelenekler ve görenekler, sosyal olguların anlaşılabilmesi ve sağlanması.
     4. Altyapı: Hem teknolojiye erişim hem de yeni teknolojik gelişmelerin uygulanabilirliğini etkileyecek limanlar, hava alanları, teknoloji merkezleri, iletişim ağları gibi altyapıların kurulması veya mevcudiyetinin sağlanması.
     5. Gizlilik Kaygıları: üretilen bilgi ve teknolojinin gizlilik ve patent ilkelerine uygunluğunun sağlanması.
     6. Kaynak Kullanımı ve Çevre Sağlığı: ulusal kaynakların mevcudiyeti veya yeterliliği ve çevresel uyumu.
     7. Ar-Ge Yatırımı: bilimsel bilgi, teknolojik araçlar ve yetenekler gibi teknolojik gelişime katkıda bulunacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bilim ve teknoloji araçları için Ar-Ge yatırımının sağlanması.
     8. Eğitim ve Okuryazarlık: bilim ve teknoloji politikalarını yürütecek ve teknolojik bilgiyi -gelişimi ortaya koyacak eğitim araçlarının, kurumlarının ve bilim insanlarının tanımlanması.
     9. Nüfus ve Demografik Özellikler
     10. Yönetişim ve Siyasal İstikrar: hem bilimsel ve teknolojik politikaların yönetişimi hem de bunların sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli organların ve denetim mekanizmaların kurulması ve bunlar için istikrar ortamının sağlanması. Bu bariyer ve itici güçlerin analizi sonucu Türkiye daha önce de belirtildiği gibi 6-9 uygulama alanı potansiyelin sahip 3. Grup ülkeler arasında değerlendirilmiştir.

     Türkiye 16 teknolojiden 9 tanesine yeterli kapasitede görülmüştür. Bunlar, ucuz güneş enerjisi, kırsal kablosuz iletişim, genetiği geliştirilmiş ürünler, hızlı biyossaylar (rapid biossays), filtre ve katalizörler, ucuz özerk iskan, yeşil üretim, ve hibrid arabalar. Öte yandan giyilebilir bilgisayarlar, kuantum şifreleme, geliştirilmiş teşhis ve ameliyat yöntemleri ve hazır bilgi erişimi, doku mühendisliği, hedeflenmiş ilaç teslimi ve her tarafa yayılan sensörler teknolojileri için ise yeterli bilgi birikimi ve altyapıya sahip olmadığı belirtilmiştir.

     Diğer önemli bir nokta ise Türkiye’nin bu teknolojik gelişmeleri sağlamasında itici güç olacak veya bunlara bariyer olacak faktörlerin ortaya konmasıdır. İçinde bulunduğu grup ile birlikte Türkiye’nin ortak olarak paylaştığı 2 itici güç arasında daha fazla rekabet edebilmek için kaynak girdisinin azaltılması ve nüfus artışı-demografik değişimler verilebilir. Artan nüfus ve demografik değişimlerin getirdiği baskı ve aynı zamanda enerji fiyatlarındaki artışlar, doğal kaynakların azalması ve çevresel bozulmanın yükleri ile birlikte, politikacıların ve karar alıcıların doğal kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması, iş olanakları oluşturulması, sağlıklı koşullar oluşturulması ve toplumun diğer ihtiyaçlarının karşılanması için bir ihtiyaç ve baskı duyacak olmaları itici güç olarak ortaya konmuştur. Bundan dolayı hem nüfus ve demografik özellikler, hem de kaynak kullanımı ve çevresel faktörler itici güç olarak verilmiştir.

     Bunlara ek olarak diğer bir itici güç olarak ise sosyal değerler, kamuoyu ve politikalar verilmiştir. Hem politikacıların hem de halkın bilim ve teknoloji politikaları konusunda bilgisinin ve bilinçliliğin artması bunların uygulanması için teşvikleri artıracak bir güç olarak da verilebilir. Bu yönde Türkiye’de ekonomik rekabetçiliğe ulusal bir vurgu olması, düzenlemeler yapılması ve bilim & teknoloji politikalarının bunun aracı olarak tanımlanması Türkiye’deki dördüncü ve son itici güç olarak tanımlanmıştır.

Önceki Yazılar :
Haberler
  “MESS metal işçisinin hakkını korumalı”

  Gayrimenkulde satışlar durma noktasında

  Matbaa sektörü kıskaç altında

  “Bağ-Kur primleri 2022’de artırılmasın”

  Yumurta üreticisi kısır döngüde

  Eylül’de sigortalı çalışan sayısı 802 bin kişi arttı

  T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANEN TEBLİĞ

  “Müteahhittin 15 milyar TL kredi borcu var”

  İMSAD: İç ve dış talep eylül ayında da devam etti

  Havacılıkta motorların hidrojen yakıtları ile uyumluluğu hedefleniyor

  EİB’den Hollanda ve Belçika atağı

  Çevre kirliliğine karşı yönetmelik yürürlüğe girdi

  İzmir’de satış ve kira bedelleri yüzde 20-25 arttı

  Serter: Işılay Saygınlar çoğalsın

  “Turizmin gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz”

  Yeni yıl kutlamaları İzmir Arena’da başlıyor

  “Bereket ekonomisi inşa ediyoruz”

  Maden şehitleri Buca’da anıldı

  “Sigorta sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz”

  Mobilexpress dokuz ayda 160 milyon işleme aracılık etti

  Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi alt yapı işleri yaptıracak

  MedıaMarkt aralık ayına da cazip fiyatlarla girdi

  Koçtaş’tan ZUBİZU üyelerine özel indirim kampanyası

  Konak ve Nilüfer Belediyesi, “Kardeş Şehir” oldu

  İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı

  İzmir Marina’da Mavi Bayrak gururu

  Gediz Havzası için FAO’dan yeni proje

  Samsun T Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu akaryakıt satın alacak

  DEÜ’nün engelsiz yatırımı ‘ArtıBiz’ kafe açıldı

  Borsalarda Alım-Satım

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  Başkan Sandal: Asla yalnız değilsiniz

  Buca’da Elektrikli Sandalye Maratonu heyecanı

  Engelli bireyler için dijital erişilebilirliğin önemi

  Veri ihlali sonrasında atılması gereken 10 temel adım

  Şirketlerin korkulu rüyası; işten ayrılan çalışanlar

  SASKİ, mekanik malzeme satın alacak

  TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 15. OLAĞAN GENEL KURULUNA ÇAĞRI

  İhale Özetleri

  04 Aralık 2021 Tarihli ve 31679 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  Vak’a test oranı 21 Kasım’dan beri en düşük seviyede

  Sanayiciye gece yarısı zam şoku

  EİB’ten kasımda 1 milyar 437 milyon $’lık ihracat

  Enflasyon yıllık yüzde 21,31’e çıktı

  Yİ-ÜFE, kasımda yüzde 9,99 yıllık yüzde 38,94’e yükseldi

  Dikili TDİOSB’nin, jeotermal arama ruhsatı 9’a yükseldi

  EPDK, lisans bedeli ve katılma payını yürürlükten kaldırdı

  Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci döviz müdahalesi

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 04.12.2021)
  Ticaret 03.12.2021
  Ticaret 02.12.2021
  Ticaret 01.12.2021
  Ticaret 30.11.2021
  Ticaret 29.11.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni