• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Paris İklim Anlaşması, gayrimenkul sektörünü nasıl etkileyecek?

16 Kasım 2021 Salı 10:00
12
14
16
18

Paris İklim Anlaşması, gayrimenkul sektörünü nasıl etkileyecek?


           HABER MERKEZİ      
     Dünya genelinde toplam karbon salınımının yaklaşık yüzde 30’luk kısmını binaların oluşturması, dikkatleri inşaat ve gayrimenkul sektörüne çevirdi. Paris Anlaşması’nı yürürlüğe sokan Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirerek; bu yönde ciddi adımlar atacağını gösterdi. Konuyu değerlendiren Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu, “Sürdürülebilirlik, gayrimenkullere gösterilen talebin yanı sıra gerek değerinde gerekse kira bedellerinde belirleyiciliği olan önemli bir parametre haline geldi.” dedi.
     Türkiye’nin 5 yıl önce imzaladığı ama bazı çekinceleri nedeniyle taraf olmadığı Paris Anlaşması, 10 Kasım 2021 tarihinde TBMM’de onaylayarak yürürlüğe girdi. Sürecin hızlanması ile birlikte; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi konusunda alınması gereken tedbirler daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Dünya genelinde toplam karbon salınımının yaklaşık yüzde 30’luk kısmını binaların oluşturması ise dikkatleri inşaat ve gayrimenkul sektöründe yaşanması gereken dönüşüme çevirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GAYRİMENKULLERİN HEM DEĞERİNİ HEM DE KİRALARINI BELİRLEYİCİ BİR PARAMETRE OLDU
     Özellikle son 10 yıllık dönemde, dünya genelinde gayrimenkul sektörünün iklim değişikliği içerisindeki payının azaltılmasına yönelik adımlar atıldığını ifade eden Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu bu konuda atılan başlıca adımların çevre dostu inşaat malzemeleri kullanılması ve enerji verimliliği konularına yoğunlaştığını ama sürecin bununla sınırlı olmadığını söyledi. Gayrimenkuller ile alakalı her aşamada bu bilincin git gide artmakta olduğunu belirten Budakoğlu, “Gayrimenkul geliştirme, mimari tasarım, projelendirme, inşaat ve gayrimenkul yönetimi gibi konularda sürdürülebilirlik kavramı önemli yer tutuyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda 2030’lu yıllardan itibaren yapı stokunun yeşil dönüşümünün tamamlanması hedeflenirken, şirketler de sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde bu sertifikalar ve sertifika sonucu ortaya çıkan klasifikasyonları önemli bir noktaya koymaya başladı. Bu durumun sonucu olarak da sürdürülebilirlik kavramı gayrimenkullere gösterilen talebin yanı sıra gerek değerinde gerekse kira bedellerinde belirleyiciliği olan önemli bir parametre haline geldi.” dedi. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı yürürlüğe sokmasını çok olumlu bulduklarını belirten Budakoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesinin de bu yönde ciddi adımlar atılacağına işaret ettiğini söyledi.  

KURUMSAL GAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR NİTELİKLERE SAHİP GAYRİMENKULLER TERCİH EDİLİYOR
     Önümüzdeki dönemde gayrimenkullerin değerinde sürdürülebilirliğin rolü daha da artacak diyen Budakoğlu şöyle devam etti: “Finansal sistem sürdürülebilir olan ve olmayan gayrimenkulleri daha belirgin şekilde ayırt ediyor ve yatırımcılar da karar alırken LEED ve benzeri sertifikalara daha çok odaklanmaya başladı. Özellikle de kurumlar ESG politikaları çerçevesinde kurumsal gayrimenkul yönetiminde tercihlerini sürdürülebilir niteliklere sahip gayrimenkullerden yana kullanıyor. Mevcut yapılardan sürdürebilirlik kriterleriyle uyumlu olmayanlarınsa yıkılarak yerlerini yeni inşa edilecek çevre dostu yapılarak bırakacağını ya da mevcut yapının ekonomik açıdan elverişli olduğu takdirde bu kritere uygun hale getirileceğini söylemek yerinde olur.” .

İŞ DÜNYASINDA KALICI OLMAK İSTEYENLERİN ESG’YE KISA SÜREDE UYUM SAĞLAMALI
     Bugün kurumsal yatırımcılar artık sadece şirketlerin ulaştığı finansal sonuçlar ile ilgilenmiyor, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve sorumlu yatırımlara referans vererek topluma fayda sağlamalarını bekliyor.  İş dünyasında kalıcı olmak isteyenlerin Kısaca ESG (Enviromental, Social, Governance) olarak adlandırılan bu yeni anlayışa çok da uzun olmayan bir süreç içerisinde mutlaka uyum sağlamaları gerekiyor. ESG, bir yatırımın performansı üzerinde önemli etkileri bulunabilecek çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamaları ifade ediyor. Gayrimenkul yatırımları ve portföylerin değeri de bu gelişmelerden payını almaya başlamış durumda.  Son dönemde dünya genelinde gayrimenkul sektörünün iklim değişikliği içerisindeki payının azaltılmasına yönelik adımlar atıldı.

FİNANS SİSTEMİ ÇEVRE DOSTU BİNALARI DÜŞÜK FAİZ ORANI VE TEŞVİKLERLE ÖDÜLLENDİRİYOR
     Yeni dönemde yapıların maksimum seviyede enerji verimliliğine sahip olması ve enerji üretimine katkıda bulunması hedefleniyor. Binaların kendi ihtiyacını karşılayabilmesi, hatta tükettiğinden fazla üreterek arta kalan kısmının satıldığı uygulamalar göze çarpıyor. Diğer bir adım olarak ise binaların çevre dostu inşaat malzemeleri ile inşa edilmesi. Geri dönüşümle elde edilmiş inşaat malzemelerinin kullanımının da git gide yaygınlaşıyor. Yeşil bina uygulamaları ve binalardaki biyolojik çeşitliliğin arttırılması da yaygın kabul gören uygulamalar arasında yer alıyor.  Finans sistemi içerisinde faiz oranları üzerinde uygulanan teşviklerde çevre dostu binaların ödüllendirildiği, bu şartları sağlamayan binaların ise dezavantajlı hale geldiği bir döneme giriliyor.

TÜRKİYE PARİS ANLAŞMASI’NA ‘BEYAN’ EKLEYEREK TARAF OLDU
     1997 yılında kabul edilen Kyoto Protokolü’nün devamı niteliğinde olan Paris İklim Anlaşması 2015 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 197 ülke tarafından imzalandı. Türkiye bu süreç içinde anlaşmayı imzalasa da 7 Ekim 2021 tarihine kadar taraf olmamıştı. Paris Anlaşmasını gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde, anlaşmanın mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder” ifadesini ekleyerek imzalayan Türkiye, Rusya ve Polonya ile birlikte anlaşmaya beyan ekleyen üçüncü ülke oldu. Bu süreçte Resmi Gazetede 4 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, Paris İklim Anlaşması 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

7 Ekim 2021 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanan Kanun’un 2. Maddesi, kanunun ana amaçlarını şu şekilde tanımlıyor:
     • İklim değişikliği risk ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağı bilinciyle, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı sanayileşme öncesindeki seviyeye göre 2 °C’nin oldukça altında tutmak ve sıcaklık artışını sanayileşme öncesi dönemdeki seviyelerin 1,5 °C derece üzeri ile sınırlandırmak için çaba göstermek,
     • Gıda üretimini tehdit etmeyecek şekilde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kabiliyetini arttırmak, iklim değişikliğine direnci geliştirmek ve düşük emisyonlu kalkınmayı teşvik etmek,
     • Finans akışlarını, düşük sera gazı emisyonları ve iklim değişikliğine dirençli kalkınmaya yönelik eğilimle tutarlı hale getirmek.


Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Hakkında
Gayrimenkul alanında 2005 yılından bu yana değerleme hizmeti sunan Denge Değerleme, SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiştir. Hazırladığı tüm raporlar dünya genelinde geçerli olan Denge Değerleme,  2018 yılında Hollanda’da şube açarak yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olmuştur. 2020 yılında RICS Royal Institute of Chartered Surveyors’a akredite olan ve European Valuers Alliance Birliği’nin Türkiye Temsilciliğini üstlenen şirket, Londra’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde ‘Kalitede Mükemmellik’ ödülü alırken, Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu da ‘Yılın Yöneticisi’ ödülüne layık bulunmuştur.
Şirket, Gayrimenkul Değerleme, Kentsel Dönüşüm Hizmeti, Teminat Amaçlı Değerleme, Yabancılar İçin Tapu Değerleme, Hukuki Süreçler İçin Değerleme, Maddi Duran Varlık Değerlemesi, İnşaat Seviye İlerleme Takibi, Makine Ekipman, Taşıt Değerleme, Tesis Değerleme, Sigorta Değerleme, Şirket Değerleme, Sigorta Risk Analizi, Pazar Araştırması Raporu, Yatırım Danışmanlığı, Etkin ve Verimli Kullanım Analizi, Yatırım Danışmanlığı, Gayrimenkule Yeniden İşlev Kazandırma Raporu, Lokasyon Analizi, Kurumsal Gayrimenkul Yönetim Danışmanlığı, Fizibilite Çalışmaları ve Kira Değer Tespit Raporu, alanlarında hizmet vermektedir.


 


+ Benzer Haberler
» Vak’a test oranı 21 Kasım’dan beri en düşük seviyede
» EİB’ten kasımda 1 milyar 437 milyon $’lık ihracat
» Enflasyon yıllık yüzde 21,31’e çıktı
» Yİ-ÜFE, kasımda yüzde 9,99 yıllık yüzde 38,94’e yükseldi
» Dikili TDİOSB’nin, jeotermal arama ruhsatı 9’a yükseldi
» EPDK, lisans bedeli ve katılma payını yürürlükten kaldırdı
» Merkez Bankası’ndan üst üste ikinci döviz müdahalesi
» Doğu ve Güneydoğu’nun sınır ticaretinde düzenleme yapıldı
» Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’de yeni dönem
» EGEPLASDER, sektörün dünya buluşmasında yerini aldı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 04.12.2021)
  Ticaret 03.12.2021
  Ticaret 02.12.2021
  Ticaret 01.12.2021
  Ticaret 30.11.2021
  Ticaret 29.11.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni