• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Öneri, politika ve stratejiyi ‘9 kurul’ geliştirecek

10 Temmuz 2018 Salı 15:00
12
14
16
18

Öneri, politika ve stratejiyi ‘9 kurul’ geliştirecek

   ► Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak 9 adet kurul oluşturuldu.

           SEDA GÖK ANKARA     
     Cumhurbaşkanlığı Hü kümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak 9 adet kurul oluşturuldu.
     Kurullar doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı çalışacak ve talimat alacak. Çalışmalarına ve toplantılarına bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, yerli ve yabancı uzmanları dahil edebilecek.
     Bu kurullar; Bilim Teknoloji Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Palitikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu olarak sıralanıyor. Bu kurullar öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi toplayacak. Ancak sır niteliğindeki bilgiler sadece yetki verilmiş kişiler dışında kimseye açıklamama yükümlülüğü var.

     Kurulların görev tanımı “öneri geliştirmek” kapsamında tanımlandı. Ayrıca Bakanlık ve diğer kamu kurum-kuruluşların faaliyetlerinin “Cumhurbaşkanı Programı” ile uyumlu olup-olmadığını izlemek olarak belirlendi. Kurulların görevleri arasında şu başlıklar var:
     “Cumhurbaşkanınca uygun görülen politika ve strateji önerileri için çalışma yapmak, küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek, görev alanına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsicileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü almak, uygulanan politikaları ve gelişmeler izlemek, Cumhurbaşkanına raporlamak, Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek, Cumhurbaşkanına raporlamak, görev alanıyla ilgili konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak/yaptırmak. Kurullara personel sınırlaması konulmayarak, “yeteri kadar personel” tanımı getirildi. Her bir kurula sekreterya hizmeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından verilecek. Personelin özlük şart ve hizmetleri İdari İşler Başkanlığı tarafından yürütülecek. Ancak her bir kurul üyesine memur maaş katsayısı ile 100 bin gösterge rakamının çarpımıyla bulunan tutara kadar ilave ödeme yapılabilecek. Üyeler için farklı ilave ödeme belirlenebilecek.”

EPK’ya sistemik risk analizi
     Kurul düzenlemeleri içinde sistemik risk analizi görevi Ekonomi Politikaları Kurulu’na(EPK) verildi. Ayrıca finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmekte bu kurulun görevleri arasında yer alıyor. Ekonomi Politikaları Kurulu’nun diğer görevleri arasında; ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomi konusunda araştırmalar yapmak, ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitine yönelik politika önermek, gelir azaltıcı ve harcama artırıcı önerileri izlemek ve değerlendirmek ve etki analizi yapmak. Yatırımların hızlandırılması, bölgesel gelişme, ihracata dönük üretim, ticaret kolaylaştırılması, faizsiz finansın geliştirilmesi için öneriler geliştirmek. Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek yer alıyor.

Kurullar ve görev dağılımı…

Diğer kurumların görev dağılımı ise şöyle:
Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulu:
     Sağlığın geliştirilmes,i bitkisel-hayvansal ürün arzı ve kalitesi, su kaynaklarının etkin kullanımı, tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi, hayvancılıkta yerli gen kaynaklarının korunması-ıslahı, tıbbi teknoloji ve ilaç sanayiinin yerlileştirilmesi alanlarında görüş oluşturmak.

Bilim Teknoloji Yenilik Politikaları Kurulu:
     Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip tavsiyede bulunmak, bilgi toplumuna ilişkin hedef ve strateji tavsiyelerinde bulunmak, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanında politika önerileri sunmak, AR-GE ve bilimsel çalışmaları teşvik ve bunların sonuçlarının ürünleştirilmesi için politika önerilerinde bulunmak, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim ve teknoloji alanındaki AR-GE politikalarının yönlendirilmesi, koordinasyonu, altyapı ve insan kaynağı dahil her türlü kaynağın geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu
     Kentleşme ve yerel yönetim, göç ve iskan, çevre, orman, su ve benzeri alanların korunması-geliştirilmesi, akıllı şehircilik, Boğazici imar uygulama programları gereği yatırımların planlaması, etkin çevre yönetimi politikaları geliştirmek.

Eğitim Ve Öğretim Politikaları Kurulu:
     Yükseköğretim strateji ve amaçlarının belirlenmesi için politika önermek, eğitim-öğretim çalışmaların izlemek, kalite-eşitlik ve etkinlik ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak için politika önermek, üniversitelerde fakülte-bölümlere yönelik ihtiyaç analizi yapmak. Ülkenin işgücü planlamasını dikkate alarak eğitim öğretim konusunda politika önermek, AB eğitim ve gençlik programlarının uygulanması izlenmesine yönelik politika oluşturmak, mesleki eğitim için politika geliştirmek.

Güvenlik Ve Dış Politikalar Kurulu:
     Uluslararası ilişkiler, bölgesel etkinliği artırma, bölgesel sorunları çözme, küresel gelişmeleri analiz, yeni tehdit şartları altında sınır güvenliği, göç politikası, afet-acil durum, sivil havacılık, siber güvenlik için politika ve strateji geliştirilmesi.

Hukuk Politikaları Kurulu:
     Adalet, hak ve özgürlükler, hukuk üstünlüğü, eşitlik ilkesi ve çoğulcu demokrasinin geliştirilmesi için politika önerilecek. Yargının hızlı ve adil işlemesi, hak ihlalleriyle ilgili araştırma, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet ile aile içi şiddet, çocuk istismarının önlenmesi için çalışmalar yapmak.

Kültür Ve Sanat Politikaları Kurulu:
     Kültür ve sanatın topluma yayılması, kültürel mirasın korunması, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorun tespiti, soydaş ve akraba topluluklarla sosyal kültürel ilişkilerin korunup geliştirilmesi.

Sosyal Politikalar Kurulu
     Toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik çalışmaların etkinleştirilmesi ailenin korunması, iş-aile hayatı uyumu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gelir güvencesi, sosyal refah, dezavantajlı gruplar ve göç sorunuyla mücadele için politika önermek.

 


+ Benzer Haberler
» Türk organik ürünleri dünyaya açıldı
» TARKEM modelinin Türkiye’ye anlatılması gerekir
» Ev ve mutfak eşyalarında yeni hedef İngiltere
» 2018 yılı ihracat şampiyonları belli oldu
» Geleceği Yazan Kadınlar için son başvuru tarihi 22 Şubat oldu
» Koç Holding’in 2018 yılı konsolide cirosu 143,2 milyar TL olarak gerçekleşti
» ‘Dyo Sanat Ödülleri’den 52 yılda 23.424 eser
» İzmir iş dünyasından Albayrak’a ekonomi raporu
» Palandöken, “Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı”
» Türk seramiği 130 ülkeden 91 bin ziyaretçiyle buluştu


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 18.02.2019
  Ticaret 16.02.2019
  Ticaret 15.02.2019
  Ticaret 14.02.2019
  Ticaret 13.02.2019
  Ticaret 12.02.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni