• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Moral & Partners ►HUKUKİ BAKIŞ
12
14
16
18
07/12/2018 10:49
Sözleşmelerde Döviz Yasağına İlişkin Getirilen Güncel Düzenlemeler -4

Moral & Partners
Karaca Kacar, Kıdemli Avukat
Duygu Bozkurt, Avukat
Asu Motur, Avukat
İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat
Sevgi Kılıç, Stajyer Avukat
Moral Hukuk Büro
resatmoral@moral.av.tr

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Olarak Belirlenebilecek Sözleşme Türleri
     Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların, Türkiye’de yerleşik kişilerle yapacakları gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdetmeleri mümkün olduğu belirtilmiş olup, Değişiklik Tebliği ile işbu düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Türkiye’de Yerleşik Olma Kapsamının Tespiti
     Tebliğ’de, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketlerin Karar kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirileceği ifade edilmiş olup, Değişiklik Tebliği ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketlerin de Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Ek olarak, sözleşmenin yurtdışında ifa edilmesi durumunda bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Türk Lirası Çevirme Kurunun Belirlenmesi
     Tebliğ’de, Karar’da yapılan bu değişiklikler kapsamında, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin taraflarca Türk Lirası olarak belirlenirken mutabakata varılamaması halinde, akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedellerin, 2 Ocak 2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2 Ocak 2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirleneceği öngörülmüştür. Değişiklik Tebliği ile işbu düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Sözleşme Bedellerinin Çevrilmesinde Usul
     Tebliğ’de, Karar’ın geçici 8’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten, yani 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilen konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedellerin yukarıda belirtilen usule göre göre iki (2) yıllık süre için Türk parası olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

     Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir (1) yıl geçerli olmak üzere; yukarıda belirtilen usule göre Türk parası olarak belirlenecek olan kira bedelinin belirlenmesinde taraflarca mutabakata varılamaması halinde kira bedelinin, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar TÜİK’in her ay için belirlediği TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenmesi öngörülmüştür.

     Bir sonraki kira yılına ilişkin Türk parası cinsinden kira bedelinin belirlenmesinde taraflarca mutabakata varılamaması halinde ise, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin TÜİK’in belirlediği TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirleneceği ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedelinin iki (2) yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacağı belirtilmiştir.

     Değişiklik Tebliği ile işbu düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
     Ek olarak, Tebliğ’de konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin sözleşme bedellerinin çevrilmesine ilişkin düzenlemelerin, tahsil edilmiş veya gecikmiş alacaklar için uygulanmayacağı belirtilmiş, Değişiklik Tebliği ile bunlara ek olarak gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evrakların da bu düzenlemeden istisna tutulduğu belirtilmiştir.

Diğer Hükümler
     Tebliğ’de, yukarıda belirtilen sözleşmelerdeki sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmeyeceği belirtilmiş olup, Değişiklik Tebliği ile 13 Eylül 2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan kıymetli evraklar Türk Lirasına çevirme yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

     Tebliğ’de, uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmelerin de Karar kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirileceği belirtilmiş, ancak Değişiklik Tebliği ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

     Tebliğ’de, 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri ile istisna tutulan diğer sözleşmelere ilişkin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen sözleşme bedelleri ile diğer ödeme yükümlülüklerine ilişkin hükümlerin Türk Lirasına çevrilmesi şartının aranmayacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, Değişiklik Tebliği ile iş makinelerine ilişkin kira sözleşmeleri düzenleme kapsamından çıkarılmış ve 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan taşıt kiralama sözleşmeleri, yolcu taşıma amaçlı ticari satış sözleşmeleri taşıt kiralama sözleşmelerine, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin sözleşme bedelleri ile diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirasına çevrilmesi şartının aranmayacağı belirtilmiştir. Ancak bunun dışında kalan ve Değişiklik Tebliği’nde açıkça belirtilen sözleşme bedellerinin Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

     Son olarak, Tebliğ ile getirilen ve istisna tanınan tarafların yeni yapılacak sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını veya mevcut döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelerde yer alan bedellerin Karar uyarınca Türk Lirası olarak yeniden kararlaştırılmasını talep etmesi durumunda, sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk Lirası cinsinden kararlaştırılacağına ilişkin düzenleme Değişiklik Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki Yazılar :
Haberler
  Büyüme dostu bankacılık

  Çorapçının hedefinde Japonya ve Avustralya var

  “Yarına Yatırım” oturumunda katılımcılar start-up dünyasını ve girişimciliği konuştu

  Bakan Pakdemirli “Zeytinde hedef birinci lig”

  Ege Finans Derneği’nden krizden çıkış reçetesi

  Ege-Koop, işyerleri için ticaret merkezi oluşturuyor

  “Bizim kökümüz Kuvai Milliye, bölücülükle işimiz olmaz”

  Karabağlar’daki muhtarlardan Başkan Selvitopu’na “Yanındayız” mesajı

  Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi

  PİY alanında ilerlememiz komşu ülkelere de umut olacak

  Yaşlanma 20’li yaşlarda başlıyor

  Yaşlılara gereğinden fazla yardım etmek sağlıklarını olumsuz etkiliyor

  İzmir meslek hastalıkları tedavisinde merkez oluyor

  Türklerin gönlü hibrid otomobilden yana

  Aksigorta Dijital Asistanı (ADA) ile Yılda 1 milyon işlem

  150 milyar TL‘lik faktoring işlemlerinin 10‘da biri tedarikçi finansmanından

  CEO sayısı 6 yılda 7 kat arttı

  Yapay Zeka teknolojisi ile AVM’lere özel dijital pazarlama dönemi

  “Dünyanın bir numaralı kadın start-up’ı Türkiye’den çıkabilir”

  Bornova’da ‘Farkındalık İçin +1 Fark Yarat’ etkinliği

  “Hammadde savaşları başlıyor, herkes kendini hazırlasın”

  İhale Özetleri

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  MİST BLOWER ALIMI

  ADALET BAKANLIĞINDAN İLAN

  İzmir, e-ihracatta da öne çıkmak istiyor

  8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

  Üreticilere 1 milyar 432 milyon TL ödenecek

  İhracat hedefi Ortadoğu pazarının kapılarını araladı

  Türkiye dünyanın en mutlu 79’uncu ülkesi

  10. Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu geçecek

  “Atatürk’ün Sevdası İzmir” sergisi Bornova’da

  Garanti Bankası’ndan 103 milyon 220 liralık ihraç

  BİST, ATPET hisselerini kottan çıkardı

  Dagi Yatırım Holding brüt takasa alındı

  Emlak Konut bir projesini tasfiye etti

  Bridgestone, TomTom Telematics’i bünyesine katıyor

  Çimsa beyaz çimentoda dünyada 1 numara oluyor

  Arçelik, Singer Bangladesh’i satın alıyor

  YÜNSA, H&M’in Sürdürülebilirliğe Bağlılık Ödülü’nü kazandı

  Flokser, Kimya Laboratuvarı Projesi’ni hayata geçirdi

  “Dijital Dönemde Liderlik”

  Kaymakamdan Poligon İzmir’e tam not

  Dikmen: Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi

  İç Anadolu ve Ege arası iş hacmi gelişiyor

  Ömer Koç, “Bizi rekabetçi kılacak ortamlar kritik önem kazanıyor”

  3. Karşıyaka Tiyatro Günleri başladı

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 23.03.2019
  Ticaret 22.03.2019
  Ticaret 21.03.2019
  Ticaret 20.03.2019
  Ticaret 19.03.2019
  Ticaret 18.03.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni