• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

İzmir özelinde ‘serbest bölge’ gündemi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
12
14
16
18

   ► Ekonomi Bakanlığı serbest bölgeler, yurtdışı yatırım ve hizmetler genel müdürü Uğur Öztürk, “18 faal serbest bölgemizde 2017 yılı sonu itibarıyla; 542’si yabancı, 1.447’si yerli olmak üzere toplam 1.989 firma faaliyette bulunmuş, 20.4 milyar dolar ticaret hacmi elde edilmiş ve 66.984 kişi istihdam edilmiştir” dedi.

     Serbest bölgeler, serbest ticarete sağladıkları destek hizmetleri, yeni teknolojileri uygulama kapasiteleri ve istihdam imkânlarıyla, gerek küresel ölçekte gerekse ülkemizde önemli kalkınma ve dış ticaret politikası araçları arasındadır.
     18 faal serbest bölgemizde 2017 yılı sonu itibarıyla; 542’si yabancı, 1.447’si yerli olmak üzere toplam 1.989 firma faaliyette bulunmuş, 20.4 milyar dolar ticaret hacmi elde edilmiş ve 66.984 kişi istihdam edilmiştir.
     2016 yılı rakamlarıyla kıyaslandığında 19.03 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2017 yılsonu itibariyle yaklaşık %7,06 artış göstererek 20.4 milyar dolara ulaşmıştır. 2017 yılında serbest bölgelerde yaratılan katma değer 2.8 milyar dolar düzeyindedir.
     Bu çerçevede, 2018 yılsonunda ticaret hacminin benzer şekilde 20 milyar dolar düzeyini aşacağı tahmin edilmektedir.

     Serbest bölgelerimizin faaliyete geçirildiği 1986 yılından 2002’ye kadar yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları tarafından 597,8 milyon dolar yatırım yapılmış iken, 2003-2017 döneminde bu rakam yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.
     24 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; serbest bölge işleyiş sorunlarının giderilmesi, serbest bölgelerin yatırım yeri olma statüsünün kuvvetlendirilmesi, stratejik, öncelikli veya büyük ölçekli yatırımların serbest bölgelere çekilebilmesi ve serbest bölgelerin ülkemizin lojistik potansiyeline katkısının artırılması hususlarına yönelik düzenlemelere yer verilerek, serbest bölgeler için geçerli olan teşvik mekanizmalarının etkinliği daha da artırılmıştır.
2016 Kasım ayı ve 2017 Şubat ayında çıkarılan iki kanunla, serbest bölgelerin cazibesi artırılmıştır.

Yapılan düzenlemeler ile,
     • Serbest bölgelerdeki yatırımcılara emlak vergisi istisnası getirilmiştir.
     • Serbest bölge ihracatçılarının taşımacılık maliyetlerini düşürmek amacıyla ihraç amaçlı taşımalara KDV istisnası getirilmiştir.
     • Serbest bölgelerden tamamı yurtdışına olmak kaydıyla verilecek bazı lojistik hizmetlere gelir ve kurumlar vergisi istisnası sağlanmak suretiyle, serbest bölgelerin ülkemizin lojistik potansiyeline önemli katkılarda bulunmasının yolu açılmıştır.
     • Stratejik, öncelikli veya büyük ölçekli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımların, serbest bölgelere çekilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
     • Yurtdışında sanayi, ticaret ve lojistik bölgeleri kurmak için gerekli hukuki altyapı hazırlanmıştır.

     Ağustos 2017’de yürürlüğe giren 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara bölgelerdeki tüm ticari faaliyetleri ile serbest bölge işletici şirketlerince verilen hizmetler dâhil her türlü ödemenin döviz veya Türk Lirası olarak yapılabilmesine yönelik seçimlik hak tanınmıştır. Bu yeni düzenleme ile milli para birimimizin güçlendirilmesine katkı sağlanması vizyonu korunarak, serbest bölge firmalarının ticari hayatın gereklerine daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmeleri sağlanmıştır.
     Tüm bu rakamlar ve düzenlemelerden de anlaşıldığı üzere, serbest bölgeler konusu ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayan önemli bir ekonomik politika aracıdır. Ekonomi Bakanlığı olarak bizler bu önemli kalkınma modelinin daha da ileri seviyelere taşınması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

İzmir serbest bölgeler şehri
     Serbest Bölgeler alanında ön plana çıkan illerimizin başında hiç şüphesiz İzmir gelmektedir. Ülkemiz gayri safi katma değerinin yaklaşık  % 6,5’luk payına sahip, 9 milyar dolara yakın ihracatı (2017 yılı itibariyle) ve 200 civarında uluslararası sermayeli firması ile Türkiye’nin ekonomik açıdan üçüncü büyük şehri olan İzmir, genç ve dinamik nüfusu ve gelişmiş altyapısı ile başta tarım, turizm, enerji yatırımları olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş yatırım imkânları sunmaktadır.

     İlimiz halihazırda ekonomisine yön veren iki serbest bölgeyi barındırmaktadır. Bunlardan Ege Serbest Bölgesi, Türkiye’nin ilk özel serbest bölgesi olarak 1990 yılından bu yana “Yap-İşlet-Devret” modeliyle bir özel sektör kuruluşu olan ESBAŞ tarafından işletilmektedir. Bölgede 2017 yılı sonu itibariyle 72’si yabancı olmak üzere toplam 169 firma faaliyet göstermekte ve yaklaşık 19.650 kişiye istihdam sağlanmaktadır.  Bölgemiz 2017 sonu itibariyle 4.3 milyar dolardan fazla ticaret hacmine ulaşmıştır. 2016 yılı rakamlarıyla kıyaslandığında bu rakam %6.18 artış göstermiştir. Bölgede yaratılan katma değer ağırlıklı olarak üretim faaliyetleriyle sağlansa da alım-satım, bakım-onarım ve diğer konulu faaliyet ruhsatlarıyla birlikte toplam 2830 faaliyet ruhsatı mevcuttur.
     Ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgemizde elektronik, otomotiv yan sanayi, makine imalat ve montajı, havacılık ve savunma sanayi, tekstil ve gıda işleme olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet yürütülmektedir.

     Bölgede gerek yerli gerekse yabancı yatırım taleplerinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu veriler de gösteriyor ki, Bölgemiz kendisinden beklenen imkânları sağlayarak pek çok yatırımcının tercih ettiği bir yatırım ortamı konumuna gelmiştir. Bu noktada, Türkiye’deki 18 serbest bölgede yaratılan toplam istihdamın ve yatırımın 1/3’ ünün Ege Serbest Bölgesinde bulunduğunu ayrıca vurgulamak isterim.
     Diğer taraftan serbest bölgelerimiz arasında ticaret hacmi bakımından birinci sırada yer alan Ege Serbest Bölgesinde doluluk oranının  %100’e ulaşması ve böylelikle bölgenin yeni kullanıcı taleplerini karşılayamaz duruma gelmiş olması sebebiyle, 2016 yılı Ağustos ayında almış olduğumuz Bakanlar Kurulu Kararı ile Ege Serbest Bölgesi’nin sınırları 300 bin m2 ilave bir alanla genişletilmiş ayrıca ESBAŞ’ın bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yatırımları ve kendilerinin aynı kararlılıkla bölgemizi daha uzun vadeli işletme niyetleri dikkate alınarak Bakanlık olarak kendileriyle imzalamış olduğumuz işletme sözleşmesi 30/10/2019 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uzatılmıştır. 

     Ege Bölgesi’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir diğer serbest bölgemiz ise İzmir Serbest Bölgesi’dir. 1998 yılından beri faaliyette bulunan ve bugün 2.000’den fazla kişinin istihdam edildiği, 170 firmanın faaliyet gösterdiği İzmir Serbest Bölgesi, 2017 yılında 351 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmiş olup,   bu rakam 2016 yılsonu ticaret hacmi ile kıyaslandığında %68’lik bir artışa denk gelmektedir. Nitekim 2016 yılı itibariyle ticaret hacmi 208 milyon dolar düzeyindedir. Amacımız ağırlıklı olarak deri ve deri kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Bölgemizi sadece belli bir sektörle kısıtlamayıp farklı alanlarda faaliyet gösteren gerek yerli gerek yabancı yatırımcıların faaliyet gösterdiği bir yatırım ortamına dönüştürmektir.

     Bu anlamda yakın zaman da açılışını yaptığımız rüzgar enerjisi sektöründe, rüzgar türbini üreticilerinin ihtiyacı olan kanat üretimini bölgede gerçekleştirecek olan, 100 milyon doların üzerinde yatırım ve 1.500 kişilik istihdam sağlaması beklenen TPI Kompozit firmasının yatırımı büyük önem arz etmektedir.
     Halihazırda faaliyet gösteren bu iki serbest bölgemizle birlikte İzmir’de yeni serbest bölge kurulumu çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir.
     Bu çerçevede, 2014 yılı sonunda Bakanlığımıza İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltıdere mevkiinde, yenilenebilir enerji sektörüne hizmet etmesi planlanan, ayrıca üniversite-sanayi işbirliğini sağlamayı da öngören, yeni bir serbest bölge kurulmasına ilişkin yapılan başvuru detaylı olarak incelenmiş ve sunulan fizibilite raporunun da uygun değerlendirilmesi neticesinde Bakanlığımız ile girişimci arasında 21 Ağustos 2015 tarihinde İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltıdere mevkiinde, Aliağa Serbest Bölgesinin kurulmasına imkân sağlayacak ön protokol imzalanmıştır. Söz konusu serbest bölgenin kurulmasına yönelik arazi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte koordineli olarak devam etmektedir.

     Tüm bu gelişmelerle birlikte son olarak, ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile Bakanlığımız Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında, İzmir ili Bergama ilçesinde Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin kurulması ve işletilmesi projesinin hayata geçirilmesine yönelik olarak gerekli çalışmaların yürütülmesine imkân sağlayacak bir ön protokolü de imzalamış bulunmaktayız.
     Ekonomi Bakanlığı olarak serbest bölgeler alanında yapılan düzenlemelerin ve mevcut serbest bölgelerimizde kaydedilen gelişmelerin, yatırımcı ilgisinin, önümüzdeki dönemlerde yeni serbest bölgelerin kurulumu yönünde de taleplere öncülük edeceğine inanıyoruz.

Sürecek...
Bir Sonraki Türkiye’nin mükemmellik modeli ESBAŞ, ihracatta 11. sırada

 


+ Benzer Haberler
» “İzmir’in serbest bölgeler şehri olabilmesi için doğru analizler yapılmalı”
» Türkiye’nin mükemmellik modeli ESBAŞ, ihracatta 11. sırada
» Serbest bölgeler, İzmir’in ‘yatırım simyacı’sı olacak


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 24.11.2020
  Ticaret 23.11.2020
  Ticaret 21.11.2020
  Ticaret 20.11.2020
  Ticaret 19.11.2020
  Ticaret 18.11.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni