• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

“GES yatırımları 5 milyar $’ı aştı”

16 Mart 2019 Cumartesi 12:00
12
14
16
18

   ► GES kurulum maliyetleri yıllara göre farklılık gösterdiğini belirten GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, sektördeki santral yatırım büyüklüğünün 5 milyar $ aştığını kaydetti.

     Güneş enerjisinden elektrik üretme alanında faaliyet yürüten ve 150 üyesi olan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), 2009 yılında kuruldu. Güneş alanındaki teknolojik gelişmelerin ilerleyen yıllarda enerji sektöründe oyunun kurallarını değiştireceği belirten GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan güneş enerjisine yönelik gelişmeleri Ticaret Gazetesi’ne anlattı.
     10-20MW’lık küçük ölçekli GES’leri kapsayan YEKA GES-3’lerle ilgili 50 trafo bölgesinde kapasite çalışmalarının olduğunu aktaran Erkan, YEKA GES-3’ün 2019 yılı içerisinde ihaleye çıkmasının sektörü hareketlendireceğine işaret etti.
     Güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin teknolojik gelişmeler ve kapasite artışları sebebiyle her geçen yıl düştüğünü kaydeden Erkan, “Günümüzde güneş enerjisi elektrik üretim birim fiyatları artık rahatlıkla serbest piyasa koşullarında diğer enerji kaynakları ile rekabet edecek seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Dünyada her sene büyüyerek devam eden güneş enerjisi yatırımlarının 2022’de 1TW kurulu güce  ulaşacağı ön görülmektedir” dedi.

GENSED hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
     Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, GENSED; güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda, güneş enerjisi sektörü değer zincirinde bulunan bütün paydaşların Türkiye’de ki sesi olarak 2009 yılında kurulmuştur. Sektörler arası bir sivil toplum kuruluşu olarak hızla büyüyen ve 150 üyesi olan GENSED, güneş enerjisi sektöründeki bilimsel, teknolojik ve ticari gelişmelere bağlı olarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyelin, sektörde faaliyet gösteren ya da sektöre yatırım planlayan tüm kurum ve kuruluşlarca doğru anlaşılıp değerlendirilmesini sağlama yolunda güçlenerek büyümektedir. GENSED düzenli toplantı, konferans, seminer ve eğitim programları ile kamuoyunu bilgilendirme yanında sektördeki paydaşlarını hızla büyüyen ve değişen güneş enerjisi sektöründeki yol haritasındaki teknolojik, ticari ve yasal değişimler konusunda güncel tutmaktadır.

“Mevzuattaki düzenlemeler sektör açısından önemli bir gelişme”
2018 yılı güneş enerjisi sektörü için nasıl geçti?
     2018 yılına genel olarak baktığımızda; çatı ve cephe uygulamaları ile ilgili mevzuatta olumlu düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. 10 kW altı uygulamalar için; ruhsat istenmemesi, şebekeye enerji satışında şirket kurmadan ödeme alınabilmesi ve vergi muafiyeti getirilmesi, başvuru ve kabul sürecinin hızlanması için yapılan düzenlemelerle birlikte alınan harçlardaki indirimleri olumlu gelişmeler olarak sayabiliriz.
     Lisanssız yönetmelik değişiklik taslağının yayınlanması, bundan sonra lisanssız uygulamaların artık öz tüketim amaçlı projeler kapsamında olacağını göstermektedir. Lisanssız yönetmelik değişikliğinin 2019 yılının ilk çeyreğinde yayınlanması beklenmektedir. Taslağa baktığımızda, çatı ve cephe uygulamalarında şebekeye enerji satış bedelinin 13,3 $ cent yerine kendi tarife grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden hesaplanacağı görülmektedir. Şebekeye satışta enerji bedelinin düşük olması artık projelerin sadece öz tüketim amaçlı (kendi tüketim ihtiyacını karşılamak amaçlı üretim) kurulabileceğini göstermektedir.

     Taslakta saatlik bazla yapılan mahsuplaşmanın aylık bazda yapılacak olmasının yer alması öz tüketim amaçlı projelerin hayata geçmelerinin çabuklaşmasında önemli rol oynayacaktır. Çünkü günümüzde artan döviz kurları sebebiyle elektrik fiyatlarındaki artışlar başta endüstriyel çatılar olmak üzere öz tüketim amaçlı çatı projeleri yatırım geri dönüş sürelerinin azalmasına neden olmaktadır. Sadece mahsuplaşmanın saatlik bazda olması, çalışılmayan bayram ve hafta sonu tatillerinde ve gündüz üretim fazlalığının değerlendirilememesi ya da düşük fiyattan şebekeye satışı fizibiliteleri olumsuz etkilemektedir. Aylık mahsuplaşmanın uygulanması öz tüketim amaçlı GES yatırımlarının geri dönüş sürelerinin ortalama 5 yıl civarlarına inmesine dolayısıyla da sektörün hareketlenmesine etken olacaktır. Diğer bir önemli konuda, taslakta enerji depolamaya yer verilmesidir. Hem YEKA’larda hem de lisanssız projelerde enerji depolama ile ilgili mevzuatta düzenlemelerin yapılması sektörümüz açısından önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Çünkü, teknolojideki gelişmeler ilerleyen yıllarda GES ve enerji depolama yatırım maliyetlerindeki düşüşlerin devam ederek birlikte şebeke fiyatları ile rahatlıkla rekabet edebileceklerini göstermektedir. Proje sayılarındaki azalmanın etkisiyle 2018 yılında yaklaşık 1600 MW’lık lisanssız GES kurulumunun gerçekleştiği görülmektedir.

“Güneş enerjisi yatırım maliyetleri düşüyor”
Ucuz elektrik üretiminde güneş enerjisinin yeri nedir? Dünyadaki durum nedir?
     Bilindiği üzere güneş enerjisi yatırım maliyetleri  teknolojideki gelişmeler ve kapasite artışları sebebiyle her geçen yıl düşmeye devam etmektedir. Günümüzde güneş enerjisi elektrik üretim birim fiyatları artık rahatlıkla serbest piyasa koşullarında diğer enerji kaynakları ile rekabet edecek seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Dünyada her sene büyüyerek devam eden güneş enerjisi yatırımlarının 2022’de 1TW kurulu güce  ulaşacağı ön görülmektedir.
 
“GES yatırımları 5 milyar $ aştı”
     Türkiye’de ne kadar güneş enerjisi santralleri kuruldu, yatırımlar ne boyutta? Dağıtım bedelinin, 31.12.2017 tarihinden sonra devreye girecek lisanssız GES’lerde yaklaşık dört kat artacak olmasından dolayı, 2017 yılı oldukça hareketli geçmiş ve 2 bin 500 MW ilave kurulumla GES kurulu gücü yıl sonunda 3 bin 400 MW’lara ulaşmıştır. 2018 yılında daha sakin bir büyümenin gerçekleşmesi sonucu yaklaşık bin 600 MW’lık ilave GES kurulumu ile toplamda GES kurulu gücünün 5 bin 171 MW’a ulaştığı görülmektedir.
     GES kurulum maliyetleri yıllara göre farklılık göstermekle birlikte sektörümüzdeki santral yatırım büyüklüğünün 5 milyar $ aştığı görülmektedir. 2019 yılında YEKA GES’lerin devam etmesi, lisanssız yönetmelik değişikliğinin yayınlanması ve kredi faizlerindeki düşüşlerle birlikte 1500 MW ilave GES kurulumu 2023 yılı hedefimiz olan 15 bin MW’lara ulaşmamız için bir adım daha ilerlememize destek olacaktır.

“Güneş enerjisinin payı yüzde 1.32”
Geçtiğimiz yıllara göre toplam elektrik enerjisi üretimi içinde güneş enerjisinin payı nedir?
     2019 Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye kurulu gücünün 88.663MW olduğu ve  elektrik üretiminin 25.817GWh olarak gerçekleştiği bunun yanında da GES kurulu gücünün 5.171MW olduğu ve elektrik üretiminin 340GWh olarak gerçekleştiği  görülmektedir. Böylelikle güneş enerjisinin toplam elektrik enerjisi içerisindeki payı yüzde 1.32 olmuştur.

“YEKA GES-3 sektörü hareketlendirecek”
2019 yılına yönelik sektöre dair alt yapı çalışmaları mevcut mu?
     Sektörümüz açısından oldukça önemli olan lisanssız yönetmelik taslağı ile ilgili görüşlerin değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup mart ayı içerisinde yayınlanması beklenmektedir. Özellikle farklı tüketim ve üretim noktalarına kurulabilecek öz tüketim amaçlı lisanssız GES projelerine yönetmelik içerisinde izin verilmesi sektörümüzü oldukça hareketlendirecektir. 10-20MW’lık küçük ölçekli GES’leri kapsayan YEKA GES-3’lerle ilgili 50 trafo bölgesinde kapasite  çalışmalarının olduğu bilinmektedir. YEKA GES-3’ün 2019 yılı içerisinde ihaleye çıkılması da sektörü hareketlendirecektir.

“Oyunun kuralları değişecek”
Doğalgaz kullanımı azaldı, yüksek oranda çevre kirliliğine yol açan kömür kullanımı ise arttı. Bu konudaki düşünceniz nedir?
     İster doğalgaz ister kömür olsun tüm fosil kaynaklara dayalı elektrik üretimlerin  ilerleyen yıllarda azalacağı ve yerlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimlerinin alacağı artık herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle depolama ve güneş alanındaki teknolojik gelişmeler ilerleyen yıllarda enerji sektöründe oyunun kurullarını değiştireceği şimdiden görülmektedir.

 


+ Benzer Haberler
» “İstilacı balıklar ekonomiye kazandırılmalı”
» Patateste üretim değil, ithalat planlaması
» Bal ihracatçısı devlet desteği bekliyor
» “Aile hekimliği mesleği cazip olmaktan çıktı”
» “5 yılda 2 bin kümes kapandı”
» “Türkiye, İranlı’lar için güvenli bir ülke”
» Kamyoncular dijital takografa hazır değil
» “Vitaminler reçetesiz satılmamalı”
» Promosyon sektörünün 2023 hedefi 10 milyar TL
» Mobilyada KDV indirimi stokları eritecek


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 23.01.2020
  Ticaret 22.01.2020
  Ticaret 21.01.2020
  Ticaret 20.01.2020
  Ticaret 18.01.2020
  Ticaret 17.01.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni