• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Kariyer  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  TİCARET SOHBETLERİ  |  FİNANS  |  İHALELER  |  TİCARET BORSALARI  |  RESMİ GAZETE

EZZİB; “Amacımız milli üretim”

11 Mayıs 2017 Perşembe 06:00
12
14
16
18

EZZİB; “Amacımız milli üretim”

   ► EZZİB Başkanı Davut Er, “Türkiye’den herkes mal almak ister ama önemli olan sürekliliktir” dedi.

           DUYGU GÖKSU     
     Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er 2016-2017 sezonu ihracat rakamlarından ve son bir sene içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı. EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, basınla sohbet toplantısında “İhracat olması için üretimin olması gerekir, ihracatçılara verilen destek yüzde yüz artmalı, Türkiye’den herkes mal almak ister ama önemli olan sürekliliktir” dedi.
     “2016-2017 sezonunun ilk 7 aylık döneminde Türkiye geneli sofralık zeytin ihracatımızın miktar bazında 38 bin tona ulaştığını, tutar bazında ise 71 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Öte yandan, aynı sezonun ilk 6 aylık dönemine ait zeytinyağı ihracatımız, miktar bazında yüzde 425’lik artışla 25 bin tona, değer bazında ise 92 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır” dedi.

     “Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu olarak ana hedefimiz, son oluşturulan zeytinlik alanları ile birlikte 170 milyonu aşan zeytin ağacı varlığımızla, Türk tarım ekonomisinin en önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılması ve elde edilecek ürünlerin ihracatında sürekliliği sağlamaktır. Geride bıraktığımız dönemde, Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından sektörümüzde yaşanan sorunlar başta Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi olmak üzere ilgili mercilere iletilmiş ve çeşitli toplantılarda sektörün karşı karşıya olduğu belli başlı sorunlar masaya yatırılmıştır. Bu çerçevede, Uluslararası rekabette gücümüzün artırılması için; Üretimlerimizin tüm safhalarında, özellikle üretimin ilk gerçekleştirildiği zeytin plantasyonlarımızda, girdi maliyetlerimizin daha rekabetçi olabileceğimiz seviyelere çekilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için ise, zeytinyağında üreticiye ödenen primin, diğer yağlık ürünler arasında yer alan mısır, ayçiçeği, soya, aspir vb.de uygulandığı şekilde olması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu çerçevede, Sofralık zeytine 0,25 TL, zeytinyağına ise 2 TL düzeyinde destek sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.  Sofralık zeytine, prim desteği sağlandığı takdirde, üretilen miktarın tamamı kayıt altına alınacak ve vergilendirilebilecektir. Sonuç olarak, ülkemizdeki üretilen zeytin ve zeytinyağı maliyetleri rakip ülkelerden daha yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Bu da ihracatımızı zora sokmaktadır. Burada asli çözüm yolu zeytin çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi, makineli tarım ve modern zeytincilik yöntemlerine geçişin sağlamasıdır” diye konuştu.

     40 milyon delice zeytin ağacı Üretime devlet teşviği gerekiyor
     2023 yılı ihracat hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken çalışmaları aktaran Er, “Sofralık zeytinde, Zeytinyağında ve prina yağında öncelikle ülke kaynaklarından hammadde arzındaki sürekliliğin sağlanması amacıyla, bugüne kadar mevcut ve plantasyonu yeni yapılan zeytinlik alanların ve sektörümüze ait işletmelerin tam verimli hale gelmesi ve öngörülen hedefleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İhtiyaç duyulan ürünlerin, özellikle Tekir, Domat, Memecik, Kalamata gibi iri taneli zeytin çeşitlerinin dikim ve üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir. Yaşlı ağaçların budama yöntemi ile gençleştirilmesi ve eski plantasyonlarda mümkün olan yerlerde verimi arttırma amaçlı sulama, gübreleme gibi projeler hazırlatılıp, hayata geçirilmelidir. Türkiye’de takribi sayısı 80 milyon adet tahmin edilen delice zeytin ağaçlarından aşılanabilir durumda olan 40 milyon adedinin aşılatılarak üretime ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla proje hazırlatılmalıdır. Yine Yönetimimiz esnasında, Irak’a ihracat yapan firmalarımızın ciddi mağduriyetinin önlenmesi amacıyla zeytin-zeytinyağının riskli analiz grubundan çıkarılarak son kullanma tarihinin kavanoz ve tenekeli ürünlerde 2 yıl, plastik kova ve vakumlu ürünlerde ise 1 yıl olarak revize edilmesi için girişimlerde bulunulmuş ve bu yönde çalışmalara devam edilmektedir” açıklamalarında bulundu.

     Kota artırılmalı
     Zeytin ve zeytinyağı sektörünün önündeki bir başka engelin de, Avrupa Birliği’nin zeytinyağında ülkemize uyguladığı yüksek oranlı gümrük vergileri ve kota politikası olduğunu söyleyen Er, “AB’nin Fas, Tunus gibi kimi rakip üretici ülkelere tanıdığı kotalar karşısında ülkemize uyguladığı 100 ton’luk kota yok denecek kadar azdır ve artırılması yönünde girişimlerimiz devam etmektedir.  Bu konunun önümüzdeki dönemde ülkemizle AB arasında yürütülecek olan Gümrük Birliği gözden geçirme sürecinde dikkate alınmasını bekliyoruz. Yine 2016 yılında sofralık zeytin ve zeytinyağı için 0-1 kg, 1-2 kg ve 2-5 kg olarak uygulanmakta olan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadelerine ilişkin desteklerin revize edilerek en az iki katına çıkartılması talebimiz Ekonomi Bakanlığımıza iletilmiştir. Ayrıca, hali hazırda herhangi bir ihracat iadesi verilmeyen prina yağı ihracatı ile müşteri markalı olarak gerçekleştirilen ihracatın destek kapsamına alınması talep edilmiştir. Malumunuz olduğu üzere, sektörümüz için hayati önemi olan ve Zeytincilik Kanunu" olarak bilinen 26/1/1939 tarih ve 3573 sayılı "Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun"un 20. Maddesinde yapılmak istenen değişiklikler, sektörün geleceği açısından tehdit oluşturmaktadır. Sektörümüzdeki tüm paydaşlarla birlikte, Ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan zeytincilik sektörünün rakip ülkelerde olduğu şekilde desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

     Tağşiş için önlemler yetersiz
     İç piyasada, en önemli sorunun zeytinyağında taklit ve tağşiş olduğunu ve sektörde iç piyasa fiyatlarının regüle edilememesinden, kontrollerin yetersiz kalmasından dolayı, tağşişli yağ satışlarında kimi yıllarda artış görüldüğünü ifade eden Er, “Yeterli önlem alınmadığı ve caydırıcı cezalar uygulanmadığı takdirde kamuoyu nezdinde yapılan uzun süreli çalışmalarla oluşturulan zeytinyağının sağlıklı ve faydalı bir ürün olduğu imajının zedelenmesi kaçınılmaz olacaktır.  Taklit ve tağşişin önüne geçilebilmesi için cezai yaptırımların arttırılarak tağşişli zeytinyağı ticareti yapanların nitelikli suçlar kapsamında cezalandırılması gerekmektedir. Tağşişin süreklilik kazanması halinde ise ilgililerin ticaretten men edilmesi sağlanmalıdır.

     Bilindiği üzere, ülkemizin Uluslararası Zeytin Konseyi nezdinde sekreterya faaliyetleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yürütülmektedir. Bu çerçevede, İspanya'nın Madrid şehrinde, 21 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen 48. UZK Danışma Komitesi Toplantısı ve 21-25 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen UZK 104. Olağan Oturumu Komite toplantısına katılım sağlanmıştır. Yine önümüzdeki dönemde, 18-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek olan 49. UZK Danışma komitesi toplantısına da katılım sağlanarak sektör ile ilgili uluslararası gelişmeler yakinen takip edilmeye devam edilecektir. Geçmiş yıllarda Uluslararası Zeytin Konseyi fonlarından iç tanıtım desteği alan ve Türkiye’nin değişik noktalarında tanıtım çalışmaları yürüten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ile Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi tarafından 2016 yılında da söz konusu hibe destekleri çerçevesinde, yurt içi zeytinyağı tüketiminin artırılmasını teminen, Antalya ve Marmaris'te iç tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir” dedi.

     Dış tanıtım olmazsa olmaz
     Kanada'da SIAL Canada, İran'da Food Hospitality, ABD'de Summer Fancy Food, Hindistan'da Annapoorna, S.Arabistan'da Foodex Saudi, Rusya'da Prodexpo, Dubai'de Gulfood, Japonya'da Foodex Japan ve İngiltere'de IFE London fuarlarına info stand ile katılım sağlanarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımının yapıldığını belirten Er, konuşmasına şöyle devam etti;
     “Benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde TİM tarafından sektörlerimizin katkı ve destekleriyle yürütülmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 2023 yılı için öngörülen ihracat hedeflerine ulaşılmasında dış tanıtım olmazsa olmaz bir koşuldur.Türkiye’de kişi başı zeytinyağı tüketimi 1-1,5 kilogram arasında seyretmektedir.

     Sektörün ortak hedefi öncelikle bu tüketimi 3-5 kilogram düzeylerine çıkartmaktır. 2023 yılında Türkiye, Tarım Bakanlığı verilerine göre 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyor. Bu rekoltenin katma değerli bir şekilde tüketilebilmesi için güçlü bir iç tüketime ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu nedenle, 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde  İzmir'de gerçekleştirilen Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı’nda EZZİB olarak yerimizi aldık. Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimi için çok önemli olan Olivtech Fuarı’nın, önümüzdeki senelerde daha da büyüyerek uluslararası boyut kazanması için Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında birleştiren tek ihracatçı birliği Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz.”

 


+ Benzer Haberler
» Allianz, İzmir’de kapılarını açıyor
» “Esnaf ve sanatkarımızın kazanılmış hakları korunsun”
» Arslan: Halkbank Türkiye’nin enerjisi olacak
» “Yumurtada, öncelikle kayıt dışı üretim ele alınmalıdır”
» Mart ayında kapanan şirket sayısı arttı
» TİSK, Türkiye’deki teşvik uygulamalarını masaya yatırıyor
» Türk yatırımcısı için “İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi”
» Yeni Duster Roadshow Türkiye’yi dolaşıyor
» Gençler, EGİAD’la 1-0 önde
» “Ayşe Başardı” Türkiye kazandı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 21.04.2018
  Ticaret 20.04.2018
  Ticaret 19.04.2018
  Ticaret 18.04.2018
  Ticaret 17.04.2018
  Ticaret 16.04.2018
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni