• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 2021 yılı bütçe sunumu

22 Ekim 2020 Perşembe 09:00
12
14
16
18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 2021 yılı bütçe sunumu
Bütçeden reel kesime 51 milyar TL kaynak

   ► 2021 bütçesinde OSB ve KSS altyapı yatırımları için 1.1 milyar TL, TÜBİTAK TARAL için tahsis edilen Ar-Ge bütçesi ise 2,2 milyar TL’ye yükseltildi

           SEDA GÖK     
     Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi üzerinde sunum yaptı.
     Reel kesim destekleri için gelecek yılın bütçesinden 50,6 milyar lira kaynak ayırdıklarını ifade eden Oktay, “İşletmelerimiz tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 27,7 milyar lira tutarındaki işveren primini, üretim ve istihdamın desteklenmesi amacıyla bütçemizden karşılıyoruz. Ekonomiyi canlandırmak için aldığımız tedbirler kapsamında hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için 2021 yılı bütçesinde 5,5 milyar lira kaynak ayırdık. Tarımsal işletmelerin ihtiyaç duyduğu kredilere verdiğimiz faiz destek tutarını yaklaşık yüzde 30,5 oranında artırarak 5,5 milyar liraya çıkarıyoruz. İhracatçımızın rekabetçi gücünü artırmak amacıyla bütçeden ihracat destekleri kapsamında 4,1 milyar lira harcamayı hedefliyoruz. 2021 yılında bu amaçla Halk Bankası aracılığıyla kullandıracağımız esnaf kredileri için faiz desteği olarak 3,8 milyar lira kaynak ayırdık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB bütçesine 1,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz” dedi.
     2021 yılı bütçesinde yatırımlara özel önem verdiklerine dikkati çeken Oktay, “Tarımsal sulama, eğitim, sağlık, sanayi altyapısı, Ar-Ge ve yenilikçilik ile lojistik ve ulaştırma altyapısı gibi Kalkınma Planında ön plana çıkan alanlarda büyük bir ivme yakalayacağız. Bu amaçla DSİ’nin sulama sektörü yatırımlarını 3,6 milyar liradan 8,9 milyar liraya çıkararak 2,5 katına yükseltiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini ise tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için 5,8 milyar liradan 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerin sağlık sektörü yatırımlarını toplam 11,6 milyar liradan 20,1 milyar liraya artırıyoruz” dedi.

     Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 yılında 204 milyon lira olan OSB ve KSS altyapı yatırımları için ayrılan kaynağı gelecek yıl 1 milyar 124 milyon liraya çıkardıklarını, bunun 5,5 katlık artış anlamına geldiğini söyledi. TÜBİTAK TARAL için tahsis edilen Ar-Ge bütçesini iki kat artırarak 2,2 milyar liraya yükselttiklerini de bildiren Oktay, demiryolu ve kent içi ulaştırma yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın toplam sermaye giderleri ödeneğini 15,2 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.
     Oktay, gelecek yılın bütçesinde eğitime ayrılan paya ilişkin, “Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 15,7’sini tek başına eğitime ayırıyoruz. En temel kamu hizmetlerinden olan eğitim hizmetlerinin yaygın ve kolay erişilebilir olması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
     2021 yılı bütçesinden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak tahsis edilen ödenek tutarının 30,1 milyar lira olduğunu ifade eden Oktay, 2021 yılı bütçesinde, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 78 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine ise 5,1 milyar lira kaynak ayırdıklarına kaydetti.
     Oktay, “Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak sağlık harcamaları da düşünüldüğünde sağlık alanına ilişkin ayrılan kaynak 238 milyar liraya ulaşacaktır. 2002’de yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payını 2021’de yüzde 17,7’ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda 2021’de tedavi harcamaları için 123 milyar lira, ilaç harcamaları için 60 milyar lira, aile hekimliği için 11,4 milyar lira kaynak ayırdık” dedi.

Bütçe büyüklüğü
     Fuat Oktay, bütçe dengesinde öngörülen hedefler çerçevesinde AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının da 2021 yılında yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşmesi ve dönem sonu olan 2023 yılında yüzde 41,8 seviyesinde kalmasının hedeflendiğini bildirdi.
     2019 yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi’ne ilişkin bazı büyüklükleri paylaşan Oktay, bu konuda şunları söyledi: “2019 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 27 milyon lira, bütçe gelirleri 875 milyar 280 milyon lira, bütçe açığı 124 milyar 747 milyon lira, faiz dışı açık 24 milyar 808 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 124,7 milyar lira olarak gerçekleşen Merkezi Yönetim bütçe açığı başlangıçta öngörülen açığın 44,1 milyar lira üzerinde, yıl sonu gerçekleşme tahmininin ise 255 milyon lira altında gerçekleşmiştir.
     2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 973 milyar 129 milyon lira, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon lira, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2020 yıl sonu bütçe açığının 239,2 milyar lira ile bütçe başlangıç hedefinin 100,3 milyar lira üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
     Bu açığın milli gelire oranının ise yüzde 4,9 olacağını öngörüyoruz. Bütçe giderlerinin detaylarına bakacak olursak 2020 yılında personel giderlerinin 291 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin 48,5 milyar lira, mal ve hizmet alım giderlerinin 105,7 milyar lira, cari transferlerin 500,2 milyar lira, sermaye giderlerinin 86,7 milyar lira, sermaye transferlerinin 10,9 milyar lira, borç verme giderlerinin 31,9 milyar lira, faiz giderlerinin 137,4 milyar lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2020 yılında vergi gelirlerinin ise yaklaşık 790,7 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yaklaşık 182,4 milyar lira olacağını bekliyoruz.”

“Sağlık harcamalarının bьtзe iзerisindeki payını 2021’de yьzde 17,7’ye зıkarıyoruz”
     2021 yılı için bütçe giderlerinin 1 trilyon 346,1 milyar, faiz hariç giderlerin 1 trilyon 166,6 milyar, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 101,1 milyar, vergi gelirlerinin 922,7 milyar, bütçe açığının ise 245 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildiren Oktay, 2021 yılı bütçe ödeneklerinin 2020’ye göre yüzde 22,9 arttığını, bu artışın yaklaşık 250,7 milyar liraya tekabül ettiğini kaydetti.
     Temel harcama kalemleriyle yüksek artış olan harcama kalemlerini sıralayan Oktay, 2020’ye göre sermaye giderlerinin yüzde 83,3 artışla 56,6 milyar liradan 103,7 milyar liraya, başta kamu sermayeli kuruluşlara yapılan sermaye transferleri olmak üzere borç verme giderlerinin yüzde 40,2 artarak 27,1 milyar liradan 38 milyar liraya yükseldiğini belirtti.
     Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği’nin toplam bütçe giderleri içindeki payının ise yüzde 28,6 olduğuna dikkati çekerek, “Kamu personel giderleri enflasyon hedefleri ile kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artarak 385 milyar 10 milyon liraya, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transferler 2020 yılına göre yüzde 18,7 artarak 259,7 milyar liraya yükselmiştir” dedi.

     Oktay, 2021 yılı bütçesinde personel giderlerinin 326,6 milyar, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin 54,5 milyar, mal ve hizmet alım giderlerinin 89,1 milyar, cari transferlerin 536 milyar, sermaye giderlerinin 103,7 milyar, sermaye transferlerinin 8,8 milyar, borç verme giderlerinin 38 milyar, yedek ödeneklerin 9,9 milyar ve faiz giderlerinin 179,5 milyar lira olduğunu bildirdi. Oktay, “2021 Yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 2020 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 13,2 artışla 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 16,7 artarak 922 milyar 744 milyon lira, vergi dışı gelirlerin ise 178 milyar 402 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir” dedi.
     Gelecek yılın bütçesinde 195,3 milyar lira gelir vergisi, 105,2 milyar lira kurumlar vergisi, 213,7 milyar lira ÖTV, 70,6 milyar lira dahilde alınan KDV, 194,9 milyar lira ithalatta alınan KDV, 18,5 milyar lira MTV, 28,5 milyar lira BSMV, 23,8 milyar lira damga vergisi, 34,4 milyar lira harçlar, 37,9 milyar lira diğer vergiler, 178,4 milyar lira da vergi dışı gelir öngörüldüğünü kaydeden Oktay, bütçenin sağlam ve sürdürülebilir gelirlere dayanmasının, toplanan gelirlerin ise vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasının en temel öncelikleri olacağına işaret etti.
     Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mali yönetim alanında gerçekleştirdikleri reformlara ilave bir adım olarak 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni, performans esaslı program bütçeye göre hazırladıklarını anımsatarak, performans esaslı program bütçeyle birlikte kamu hizmetleri ile kaynak tahsisleri arasında güçlü bir bağ kuran, toplumun beklentilerini ön plana çıkaran, mali saydamlık ve hesap verebilirliğe katkı sağlayan bir bütçeyi TBMM Başkanlığına sunduklarını dile getirdi.

     2021 yılında bütçesinde tarıma ayrılan kaynağın 42,4 milyar liraya çıkartıldığını belirten Oktay, “Bu kapsamda tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 12,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar lira kaynak ayırıyoruz” dedi. Oktay, tarımsal sulama yatırımları bu yıl 3,7 milyar lira düzeyindeyken 2021 yılında bu rakamın 9 milyar lira olacağına dikkati çekti.


+ Benzer Haberler
» Bornovalı kadınlar eğitimde eşit
» Bayraklı Belediyesine ‘Sürdürülebilir iş ödülü’
» Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım
» Bucalı minikler eğlenirken öğreniyor
» Bornova’da kadına şiddete karşı Dijital Eylem
» Sıcak yuvalarında moral ziyareti
» Gürer: 2021 bütçesinde de umut ışığı yok
» “Son sözlerini hiç unutmayacağız”
» Bornova ve Susurluk’tan kardeşlik adımı
» Başkan Batur’dan öğretmenine ‘pandemiye özel’ kutlama


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 30.11.2020
  Ticaret 28.11.2020
  Ticaret 27.11.2020
  Ticaret 26.11.2020
  Ticaret 25.11.2020
  Ticaret 24.11.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni